Aliens de schepper en een hoger bewustzijn

Aliens de schepper en een hoger bewustzijn

Dat van alle planeten in het universum de aarde niet de enige is met levende wezens is inmiddels voor de meerderheid wel duidelijk. Maar enkel zij die zich er in verdiept hebben zijn op de hoogte van wat er allemaal gaande is, welke rassen zijn er? Wanneer en waar zijn er aliëns gespot op aarden en hoe zien ze er dan uit? Als we de scine-fiction films moeten geloven zijn het groene wezens met een mega hoofd en grote ogen. Maar kijk alleen al hoeveel dieren er op aarde zijn en in hoeveel vormen, maten en kleuren. Waarom zou dat alleen op aarde gelden? Ik heb de afgelopen tijd veel research gedaan, documentaires bekeken en mensen gesproken over hun ervaringen, wanneer je er naar vraagt blijkt plots iedereen weleens raar bewegende voertuigen of objecten gezien in de lucht. Waarom durven we er niet over te praten? We zouden allang voorbij het punt moeten zijn waarin men je uitlacht en gestoord noemt. We moeten bewust worden om evolutie mogelijk te maken.Waar zijn we mee bezig? 

De Mensheid zal radicaal moeten veranderen om vernietiging van de ecologische systemen, flora en fauna en uiteindelijk de Mensheid zelf te voorkomen. Om dit te bereiken zullen er enorme offers noodzakelijk zijn vanuit onze samenleving en deze start werkelijk bij onszelf! Ik ga er van uit dat dit niet onmogelijk is, wel moeten wij met zijn alle letterlijk alles uit de kast te halen waarover gesproken dient te worden, deel je wetenschap met de wereld. Laten we beseffen dat wijzelf verantwoordelijk zijn voor alles wat gebeurd op aarde en ook zeker bij machte zijn om een andere weg in te slaan en het goed te maken. 

Wij "mensen" staan al in contact met het buiten aardse al zolang als we bestaan, ze komen van verschillende universa. Er zijn ook vele net als ons 100% menselijk. Zo zijn nog meer andere ook niet menselijk, ookal tonen sommige wel zo en andere ook weer niet. 
Wij als Aardse samenleving moeten nodig tot inzicht komen en als beschaving naar een Nieuwe Realiteit gaan toewerken. We kunnen het realiseren, we zullen met zijn alle in moeten zien dat wij hebben gehandeld als een egoïstische en collectieve beschaving vanuit onwetendheid. Wij dienen ook los te gaan laten wat er allemaal in voorouderlijke lijnen heeft plaats gevonden, inclusief de traumatische gebeurtenissen. Pas dán zullen wij als Mensheid onze krachten herinneren en voortvarende successen kunnen gaan boeken.

Het Buitenaardse fenomeen

Rondom de Aarden worden met grote regelmaat bijzondere en interessante waarnemingen gedaan van buinten gewone vliegende voertuigen en anders uitziende mensachtigen. Waarnemingen door mensen uit alle delen van onze bevolking. over buitenaardse contacten en ontvoeringen zijn wereldwijd door diverse mensen hun ervaringen gedeeld en ook zijn over het onderwerp veel documentaires gemaakt. Onder deze mensen bevinden zich onder andere dood normale burgers zoals jij en ik, maar ook wetenschappers, mensen uit regeringen, nasa medewerkers, astronauten, piloten uit de burgerluchtvaart, marinepersoneel, topmilitairen, generaals van de strijdkrachten en ga zo maar door.

Heb je bijvoorbeeld wel eens gehoord van het disclosureproject? Uitvoerige professionele verklaringen onder ede, afgelegd door honderden top officials uit o.a. de militaire wereld. Hoe komt het zo dat dit niet wordt belicht in elke nieuwsuitzending? Laat er geen misverstand over bestaan, de Mensheid staat al gedurende lange tijd op het punt zich bewust te worden dat zij onderdeel is van een grote kosmische samenhang. En toch wordt het onderwerp compleet belachelijk gemaakt en doet men lacherig over dit beslist grootste en belangrijkste keerpunt in ons bestaan. Zijn mensen bang voor het onbekende? Of is het meerendeel er psychisch nog niet klaar voor. 

wie zijn wíj en wat doen wij hier op planeet Aarde?

Ik vind het belangrijk om al mijn bevindingen met de wereld te delen, altijd heb ik al geweten dat ik een speciaal doel heb op de aarden als brenger van de boodschap, als iemand die het geheim des levens kent en de mensheid hiervan bewust maakt. Hoe we compleet worden misleid en in onwetendheid worden gehouden. Hoe we met zijn allen een informatief beeld tot ons hebben genomen en deze vreemd genoeg volledig hebben geaccepteerd als de werkelijkheid. Wat is er aan de hand en wat kunnen wij doen! Zal met de grotere realiteit een definitief einde komen aan de huidige stand van maatschappelijke structuur?

Er zijn verschillende geraffineerde programma's gaande, programma's welke ons compleet in de war maken, zodra we het gevoel hebben in de juiste richting te zitten met onze veronderstellingen. Deze programma's worden uitgevoerd door verschillende groepen, waaronder diverse buitenaardse groepen met verschillende bedoelingen, Aardse inlichtingen kringen, contra groepen hiervan en ook nog diverse ultra geavanceerde controlesystemen welke operationeel zijn in onze mind en op afstand worden bestuurd! 

De laatste jaren ontdekken wetenschappers steeds meer planeten waar mogelijk leven zou kunnen zijn. Zulke berichten worden enthousiast ontvangen, maar moeten we er wel zo blij mee zijn? Stephen Hawking waarschuwt keer op keer: we kunnen buitenaards leven maar beter vrezen.In een nieuwe korte film zegt ‘s werelds bekendste natuurkundige het opnieuw: “Als er aliens komen, moeten we voorzichtig zijn. Het ontmoeten van een buitenaardse beschaving kun je vergelijken met hoe Columbus de indianen tegenkwam. Dat liep niet echt goed af.”

“We hoeven alleen maar naar onszelf te kijken om te zien hoe intelligent leven zich zal ontwikkelen in iets dat we niet willen ontmoeten,” zei hij al in 2010 tegen The Times of London. “Ik stel me voor dat ze in grote ruimteschepen komen en dat ze alle bronnen van hun eigen planeet hebben opgebruikt. Zulke slimme wezens worden wellicht nomaden op zoek naar planeten om te veroveren en koloniseren.”

In het heelal krioelt het van het leven. Het leven is eindeloos, niet alleen in dit universum, maar ook in andere universa, die samen de kosmos vormen. Je kunt het zo gek niet verzinnen, of het bestaat. Van planeten waar nog steeds dinosaurussen leven, tot menselijke beschavingen die zo hoog ontwikkeld zijn dat ze niet eens een lichaam of planeet meer nodig hebben, en zich alleen als groepsbewustzijn door de ruimte bewegen. 

Waar het bewijs hiervoor is? Overal, behalve in de reguliere media. Als je het aan wat vrienden of kennissen vraagt, is er bijna altijd wel iemand die wel eens 'iets' gezien heeft. Wie op internet gaat zoeken, komt daar niet alleen talloze filmpjes en foto's tegen, maar ook vele getuigenissen van mensen die UFO's gezien hebben, telepatisch contact met buitenaardse wezens, lijfelijk contact met hen hebben gehad, door hen ontvoerd zijn, of in een vorig leven zelf op een andere planeet geleefd hebben.
"Allemaal nep!!", roepen sommigen. Maar dit zijn vrijwel nooit mensen die er serieus onderzoek naar gedaan hebben. Want wie de tijd neemt om wat video's te bekijken en websites te bezoeken die over dit onderwerp te vinden zijn, krijgt waarschijnlijk het vermoeden dat er toch wel iets meer is dan het 8 Uur Journaal je wil doen geloven.

En het fascinerende is: hoe meer materiaal je leest en bekijkt, hoe completer het grote plaatje wordt. Je ziet een Zwitserse boer iets vertellen wat precies aansluit op wat een Amerikaanse zakenmanmeegemaakt heeft. Een Australische actrice die kan channelen, geeft informatie die vervolgens weer onderschreven wordt door een Mexicaanse arbeider, die foto's gemaakt heeft van lichtschepen en er telepatisch contact mee zegt te hebben. En zo zijn er nog honderden anderen. Mensen die elkaar nog nooit ontmoet hebben, met totaal verschillende achtergronden en woonplaatsen, in verschillende tijdperken. De puzzelstukjes passen precies op elkaar.

De Galactische Federatie

De Galactische Federatie, ook wel Galactische Federatie van het Licht, de Confederatie (van Planeten), Interstellaire Alliantie, Alliantie van Bol-Wezens of de Galactische Federatie van Werelden genoemd, is een samenwerkingsverband van ruimtevarende beschavingen in onze Melkweg. Zij bestaat uit honderdduizenden leden en werd miljoenen jaren geleden opgericht, na een serie oorlogen in het Lyra-sterrenbeeld. De vernietiging die daarbij plaatsvond was voor de overlevenden aanleiding om galactische conflicten voortaan op een vredige manier te proberen op te lossen.
Ieder bewoond melkwegstelsel in ons universum heeft een federatie, maar die van ons is één van de oudste.

De Galactische Federatie heeft een enorme vloot ruimteschepen tot zijn beschikking die overal waar conflicten dreigen, bemiddelen of desnoods ingrijpen. De interdimensionale technologie die ze tot hun beschikking hebben is van zo'n hoog niveau dat wij ons daar nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. Hun controle van energie is nagenoeg perfect, dus zaken zoals dematerialiseren, onzichtbaar worden of het creëren van bolletjes energie die met een opdracht losgelaten kunnen worden (bijvoorbeeld voor het vormen van graancirkels) vormt geen enkel probleem.

Hun schepen, die soms zo groot zijn als planeten, bestaan vaak uit levend materiaal en zijn volledig zelfvoorzienend. Het zijn werelden op zich, met bossen, akkers en rivieren. De vloot wordt gevormd door schepen van de deelnemende naties, aangevuld met zelfstandig opererende vloten. Sommige van deze vloten worden geleid door commandanten die inmiddels ook op Aarde enige bekendheid genieten en soms gechanneld worden, zoals Ashtar en Hatonn. Deze channelings begonnen zo'n 50 jaar geleden (1) en gebeuren de laatste tijd steeds vaker door allerlei mediums, maar deze zijn lang niet allemaal
Aangezien de bevolking op Aarde menselijk is, spelen de menselijke beschavingen binnen de Galactische Federatie een voorname rol bij de begeleiding van ons ascensie-proces. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de Pleiadiërs en de Sirianen. Ongeveer 40% van de Galactische Federatie is menselijk, de rest bestaat uit andere rassen en lichtwezens. Allen zijn hoger ontwikkeld dan wij en velen hebben een genetische link met ons.

Ze bezoeken onze planeet al miljoenen jaren en hebben tal van souvenirs achtergelaten in de vorm van bouwwerken en kunstvoorwerpen en schedels, hoewel vele daarvan ook gemaakt zijn door negatieve buitenaardse bezoekers die niet tot de Galactische Federatie behoren. Deze link met buitenaardsen wordt door de reguliere wetenschap, die onder controle staat van de illuminati, zoveel mogelijk onder het tapijt geschoven.


De Schepper 

Je zou het misschien niet denken als je zo om je heen kijkt op straat, maar de ziel van ieder mens heeft tijdens zijn ontwikkeling al honderden, soms zelfs duizenden levens doorlopen. En er zullen er nog vele volgen. In ieder leven leert hij iets, en dat brengt hem weer een stapje verder. Hij creëert karma, en lost het later ook zelf weer op. Hij ervaart en hij leert. De ene ziel doet dat sneller dan de andere, maar we ontwikkelen ons allemaal. Want dat is waar het om draait in het universum: ontwikkeling. 

Dit gebeurt niet zomaar, het maakt deel uit van een Groter Plan. Dat plan is bedacht door een wezen dat de Schepper genoemd wordt. Veel mensen zien de Schepper als dezelfde als God, maar dat is niet helemaal waar. Er zijn meerdere Goden, voor elk universum minimaal één. Een God is een aspect van de Schepper. Hij (we spreken voor het gemak maar even van "hij" hoewel hij geen geslacht heeft, voor zover wij weten) is simpel gezegd de manager van een universum, die dat universum samen met de Schepper gecreëerd heeft en beheert. De Schepper daarentegen is de maker van alles. Iedere schepping begint met een idee, en uit dat idee - het ultieme voorbeeld van "gedachten zijn krachten" - ontstaat een nieuw universum. Wetenschappers noemen dat de Oerknal.

Niet alleen ons universum ontstond op deze manier, maar ook ontelbare andere. En ze worden nog steeds gevormd. Terwijl je dit leest, vinden er nog steeds aan de lopende band oerknallen plaats. Alle universums tezamen vormen de kosmos. 
Die kosmos wordt niet van bovenaf bekeken door die Schepper, om er zo af en toe eens wat aan te veranderen of zo, nee - het is de Schepper. Hij zit in alles wat bestaat, en ervaart het voor de volle 100%. Daarom is er ook bewustzijn in ieder deeltje, hoe klein ook (1).

De Schepper is natuurlijk een heel ander soort wezen dan wij. Niemand ter wereld (of daarbuiten) weet wie of wat het precies is. Het wordt in andere culturen vaak kortweg omschreven met "Alles Wat Bestaat". Jij en ik zijn er dus ook onderdeel van. We staan niet los van de Schepper, we zijn de Schepper.

Astraal reizen

 wie zich spiritueel ontwikkelt, leert dat de geest in staat is om los van het lichaam te reizen, zelfs naar hogere dimensies. Via meditatie, maar bijvoorbeeld ook via hypnose, regressietherapie of remote viewing, kan de geest een kijkje nemen op plekken waar hij op dat moment lijfelijk niet aanwezig is.

In boodschappen die tot ons komen vanuit hogere dimensies, bijvoorbeeld via channeling, wordt vaak gememoreerd dat onze geest ook tijdens de slaap allerlei reizen maakt. Soms naar de meest bijzondere plaatsen zoals de hemel, andere planeten of ruimteschepen. Vaak gebeurt dit met een doel, bijvoorbeeld op uitnodiging van een hogere entiteit. Dit kan bijvoorbeeld een gids of de spirit van een overleden dierbare zijn, die je iets wil leren of duidelijk maken. In tegenstelling tot meditatie, vergeten we droomervaringen meestal weer als we wakker worden. Alleen extreem heldere en indrukwekkende dromen blijven ons bij.


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo

Reageer op dit artikel© 2015 meliscious, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.