Privacy Policy

Privacy Policy Startartikel.nl

Startartikel.nl, onderdeel van Multi PC B.V., is een website waarop artikelen gelezen en geschreven kunnen worden. Bezoekt u deze website of vult u gegevens op deze website in, dan verwerkt Startartikel.nl uw persoonsgegevens. In deze privacy policy leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Startartikel.nl verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Daarnaast ontvangen wij uw gebruikersnaam en e-mailadres wanneer u zich op onze website registreert, op een artikel reageert, of een linkpartner wordt. Ook ontvangen wij financiële gegevens en adresgegevens die u kunnen identificeren wanneer u een uitbetaling verzoekt.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:
 1. Om te analyseren hoe vaak de website Startartikel.nl wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics en een eigen, beveiligde database.
 2. Om de website Startartikel.nl veilig en bereikbaar te houden.
Wij gebruiken uw gebruikersnaam voor 1 doel:
 1. Om te controleren of u gemachtigd bent om een artikel te plaatsen en u te kunnen identificeren aan uw eigen artikelen.
Wij gebruiken uw e-mailadres bij de registratie voor 2 doelen:
 1. Om u e-mails te kunnen sturen over de voortgang van uw artikelen en reacties.
 2. Voor de veiligheid wanneer u de controle over uw account verliest.
Wij gebruiken uw e-mailadres bij het plaatsen van een reactie voor 1 doel:
 1. Om de betrouwbaarheid te kunnen garanderen.
Wij gebruiken uw e-mailadres bij een linkplaatsing voor 1 doel:
 1. Om u e-mails te kunnen sturen over een foutieve linkplaatsing of verwijdering.
 2. Om u te kunnen identificeren wanneer u een link wenst te wijzigen of verwijderen.
Wij gebruiken uw financiële gegevens en adresgegevens voor 1 doel:
 1. Om u uit te kunnen betalen.

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 365 dagen op de server bewaard voor analyse. Daarna worden de logfiles automatisch verwijderd.
Uw gebruikersnaam en e-mailadres wanneer u een account heeft aangemaakt worden 5 jaar na uw laatste login verwijderd.
Uw e-mailadres bij het plaatsen van een reactie wordt na 90 dagen gewist.
Uw e-mailadres bij een linkplaatsing wordt gewist zodra de link wordt verwijderd
Uw financiële- en adresgegevens worden 8 jaar na een voltooide uitbetaling gewist

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:
 1. Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database
 2. Een beveiligde verbinding bij het gebruik van Startartikel.nl is verplicht. Dit kunt u zien aan het groene slotje in de browser en de link die met https:// begint.
 3. Alle apparaten waarmee wij werken zijn uitgerust met een firwall en virusscanner.
 4. Slechts een paar medewerkers kunnen uw gegevens inzien, omdat dat vereist is voor hun werkzaamheden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens of uw gegevens overdragen.
Wij kunnen u daarbij vragen om een verificatie door middel van een document, zoals een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Indien dit van toepassing is, ontvangt u van ons een e-mail met nadere instructies.
Daarbaast willen we u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij gebruiken cookies om informatie op te slaan, zoals uw voorkeuren of gebruikersnaam wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken ook advertenties van derden om onze website te ondersteunen. Sommige van deze adverteerders kunnen mogelijk cookies in uw browser plaatsen en informatie ontvangen, zoals Google Adsense die mogelijk uw IP-adres, internet provider, de browser waarmee u onze website bezoekt en of u flash heeft geinstalleerd ontvangt. Deze gegevens worden primair gebruikt voor locatiebepaling (om relevante advertenties op basis van de locatie te laten zien) of om u advertenties te tonen op basis van eerder bezochte websites.

U kunt ervoor kiezen om deze cookies van derden uit te schakelen. Daarvoor ontvangt u bij uw eerste bezoek een cookie-melding onderin de browser. De functionele cookies blijven wel werken. U kunt er ook voor kiezen om de cookies uit te schakelen in uw browser of via een antivirus programma. Dat kan er wel voor zorgen dat de interactie met Startartikel.nl verslechterd, bijvoorbeeld doordat u niet meer kunt inloggen.

Contactgegevens Startartikel.nl

E-mailadres: info@startartikel.nl
Klik hier om naar het contactformulier te gaan.

Wijziging in de privacy-policy

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Laatste wijziging: 29-05-2020