Hypotheekrente verwachting

Hypotheekrente verwachting

Hoe gaat de hypotheekrente er de komende jaren uitzien en moet je nu wel of niet verkopen? In het volgende artikel leggen we alles uit over de hypotheekrente verwachting U kunt de hypotheekrente vergeten als u uw woning in de afgelopen vijf jaar heeft gekocht. Het is bijna waardeloos omdat het percentage laag is. Dit is een hypotheekrente die in de loop van de tijd steeds weer terugkomt. Zeker als uw hypotheekrente stijgt. Dit kan een teken zijn dat de rente in de toekomst zal stijgen of op een laag niveau zal blijven. Op deze pagina vindt u onze prognose van de hypotheekrente voor 2022-2025. Onthoud dat voorspellingen alleen voor vandaag zijn en niet kunnen worden gebruikt als garantie voor morgen.

Wat betekent hypotheekrenteaftrek?

Het is een goed idee om terug te kijken naar het verleden voordat we naar de toekomst gaan. We zien dat de hypotheekrente in de jaren negentig tussen de 10 en 11% lag. Dit is ongeveer tien keer de huidige situatie. Dat komt doordat de kapitaalrente destijds hoog was. De rentetarieven daalden in de volgende tien jaar en stegen weer in het nieuwe millennium. Marktonzekerheid werd gecreëerd door de zogenaamde Dotcom-boom. Sterker nog, vijftien jaar geleden lag de hypotheekrente rond de vier procent. Tot aan de financiële crisis stegen de rentetarieven weer. De hypotheekrente is de afgelopen tien jaar gestaag gedaald, met op dit moment een absoluut dieptepunt.

In 1893 werd de hypotheekrenteaftrek ingevoerd. De eigen woning werd toen gelijkgesteld aan het inkomensvermogen. Er werd gesproken over een fictieve huurprijs. Minister Pierson verklaarde dat het principe van belastingheffing de hypotheekrente was. In de eerste eeuw werd deze aftrek ingevoerd om het eigenwoningbezit te bevorderen.

Waarom is de hypotheekrente zo laag?

Als we kijken naar de afgelopen decennia, zien we duidelijk dat de hypotheekrente het afgelopen decennium sterk is gedaald. Dit komt door de herfinancieringstarieven van de Europese Centrale Bank. Banken moeten een vaste rente betalen aan de ECB om er geld van te lenen. De variabele rente op hypotheken is sinds 2016 niet meer veranderd in deze rente. Om de economie te stimuleren gaf de ECB aan dat de lange rente op een laag niveau zou blijven.

In 2021 hypotheekrente

De Corona-pandemie sloeg toe in 2020. Het gevolg was onzekerheid op de kapitaalmarkten die een impact had op de hypotheekrente. Veel huiseigenaren sloten nieuwe hypotheken af of droegen bestaande hypotheken over naarmate deze tarieven stegen. U kunt aanzienlijk besparen door deze lage rente voor een lange periode vast te zetten. Mede door de vraag en de aanhoudend lage ECB-rente zal de hypotheekrente waarschijnlijk weer op niveau komen. Dit percentage schommelde tussen de 1 en 2 procent en ligt momenteel op hetzelfde niveau.

Hoeveel verandert de hypotheekrente in 2022

De hypotheekrentes zullen voor 2022 niet significant stijgen, zolang ze maar laag zijn bij de Europese Centrale Bank. Als de inflatie echter hoger is dan verwacht, zal het waarschijnlijk een kleine stijging zijn. Om de effecten van de Corona-crisis te verzachten komt er voor 2022 een groot budget beschikbaar. Dit aanvullende beleid komt bovenop het stimulerende beleid van de ECB. De waarde van de euro zal onder druk komen te staan door inflatie.

Meer weten? Ga naar Hypotheekrente verwachting


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo

Reageer op dit artikel© 2015 eric12, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.