Alles wat je moet weten over Daklekkage

Alles wat je moet weten over Daklekkage

Daklekkage is een veelvoorkomend probleem dat niet alleen hinder veroorzaakt, maar ook aanzienlijke schade aan je huis kan veroorzaken als het niet tijdig wordt aangepakt. Hier bespreken we de oorzaken van daklekkage, preventieve maatregelen en de kosten van reparatie door een erkende dakdekker.Wat veroorzaakt daklekkage?

Bij de oorzaken van een daklekkage zijn er redenen waar we geen controle over hebben zoals slijtage bij ouderdom van het dak of schade door weeer en wind. Andere redenen hebben we wel controle over zoals slecht onderhoud van het dak. Hieronder lichten we dit kort toe:

1. Slijtage door ouderdom: Na verloop van tijd kunnen shingles, dakbedekking of dakgoten verslijten, waardoor er scheuren of gaten ontstaan waar water doorheen kan sijpelen.

2. Beschadigingen door weer en wind: Extreme weersomstandigheden zoals stormen, zware regenval of hagel kunnen schade veroorzaken aan het dakoppervlak, waardoor lekkages ontstaan.

3. Onvoldoende onderhoud: Het niet regelmatig schoonmaken van dakgoten en inspecteren van het dak kan leiden tot verstoppingen en ophoping van vuil, wat uiteindelijk kan resulteren in lekkages.

4. Slechte installatie: Een slecht geïnstalleerd dak of gebrekkige afdichting rondom dakdoorvoeren en schoorstenen kan ook lekkages veroorzaken.

Hoe kun je daklekkage voorkomen?

1. Regelmatig onderhoud: Voer regelmatig inspecties uit om eventuele schade of tekenen van slijtage op te sporen en laat deze zo snel mogelijk repareren.

2. Houd de dakgoten schoon: Verwijder bladeren, takken en ander vuil uit de dakgoten om verstoppingen te voorkomen die waterafvoer belemmeren.

3. Snelle reparaties: Als je kleine schade opmerkt, zoals losse shingles of scheuren, laat deze dan onmiddellijk repareren om verdere problemen te voorkomen.

4. Professionele installatie: Zorg ervoor dat je dak wordt geïnstalleerd door ervaren professionals die hoogwaardige materialen en goede technieken gebruiken.

Wat zijn de kosten van een dakreparatie?

De kosten van het repareren van daklekkage kunnen variëren, afhankelijk van de omvang van de schade, het type dakbedekking en de benodigde materialen. Over het algemeen kunnen de kosten van een dakreparatie worden onderverdeeld in arbeidskosten en materiaalkosten.

Arbeidskosten: Deze kunnen variëren op basis van de complexiteit van het werk en de tijd die nodig is om de reparaties uit te voeren. Gemiddeld liggen de arbeidskosten tussen de € 40,- en € 80,- per uur.

Materiaalkosten: Dit omvat de kosten van vervangende shingles, afdichtingsmaterialen, dakbedekking, enzovoort. Deze kosten zijn afhankelijk van het type materiaal en de hoeveelheid die nodig is voor de reparatie.

Het is belangrijk om lekkages zo snel mogelijk aan te pakken om verdere schade aan je huis te voorkomen. Neem bij twijfel contact op met een professionele dakdekker om een inspectie uit te laten voeren en eventuele reparaties uit te laten voeren.


© 2015 Linkpress, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.