Vier soorten gesprekken die managers hebben met hun medewerkers

Vier soorten gesprekken die managers hebben met hun medewerkers

Als manager voer je regelmatig gesprekken met medewerkers. Maar welke formele gesprekken kun je onderscheiden? En wat is het doel van die gesprekken? Alle gesprekken maken bij de meeste organisaties deel uit van de gesprekscyclusBeoordelingsgesprek

Iedereen kent het wel: aan het einde van het jaar volgt je beoordeling. Een formeel gesprek tussen leidinggevende en medewerker, welke vaak voortkomt uit een formulier welke door de organisatie is voorgeschreven. Veel medewerkers en ook managers vinden de gesprekken demotiverend. Toch kun je leren hoe je inspirerende gesprekken voert met jouw medewerkers, bijvoorbeeld bij Strategisch Opleiden, het trainingsbureau voor trainingen voor een inspirerende gesprekscyclus. 

Ontwikkelgesprek of POP-gesprek

Niet iedere organisatie heeft een apart ontwikkel- of POP-gesprek, toch is dit gesprek voor veel medewerkers veel motiverender. Het gaat om de toekomst en heeft als doel om afspraken te maken over hoe de medewerker de komende periode aan zijn of haar ontwikkeling gaat werken. Deze ontwikkeling is gerelateerd aan de organisatie. 

Functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek zou twee kanten op moeten werken: het functioneren van de medewerker én de manager staat centraal. Met name ook de interactie tussen medewerker en manager is een onderwerp, al blijft het vaak bij een algemene indruk van hoe de samenwerking verloopt. Toch is het een mooie kans om stil te staan bij wat goed gaat in de relatie en wat er beter kan. 

Feedback geven

Als manager zul je regelmatig feedback geven aan je medewerkers. Ook al is dit geen formeel gesprek in de gesprekscyclus, toch komen deze gesprekken regelmatig voor. Hetzij bij het koffiezetapparaat, hetzij aan een bureau. Feedback geven kan op vele verschillende manieren, maar helaas zijn veel van deze manieren niet echt opbeurend. Kijk daarom eens naar oplossingsgerichte manieren van feedback geven: zo wordt ook negatieve feedback constructief. 


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo

Reageer op dit artikel© 2015 StrategischOpleiden, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.