Het belang van algemene voorwaarden voor een webwinkel

Het belang van algemene voorwaarden voor een webwinkel

Voor bedrijven die diensten verlenen is het voor de hand liggend dat zij terug moeten kunnen vallen op solide algemene voorwaarden. Dat geldt echter zeker ook voor webwinkels. Voor elk type onderneming geldt dat algemene voorwaarden altijd een betrouwbare (wettelijke) basis vormen om op terug te kunnen vallen in geval van problemen. Dit geldt dus zeker ook voor webwinkels. Algemene voorwaarden voor webshops moeten bijvoorbeeld de wettelijk verplichte bedenktijd vermelden, maar wat ook te denken van de uitzonderingen die er op dit vlak bestaan? Enkel en alleen door de beschikking te hebben over correcte, goed doordachte algemene voorwaarden is het mogelijk om je webwinkel en het achterliggende bedrijf te kunnen beschermen. Rechten en plichten van beide partijen 

De algemene voorwaarden zijn ook voor webwinkels zo belangrijk omdat ze zowel de rechten als de plichten van beide betrokken partijen bevatten. Dit zorgt er voor dat er vanaf het tot stand komen van de overeenkomst duidelijkheid bestaat over de inhoud van die overeenkomst en de bepalingen waar door beide partijen aan moet worden voldaan. In de praktijk is het dan ook zo dat goede algemene voorwaarden menig aantal juridische discussies kunnen voorkomen. Enkele zaken die altijd in de algemene voorwaarden vermeld dienen te staan zijn in de praktijk alvast de volgende: 

 

  • Wat is de bedenktijd en hoe gaat deze concreet in zijn werk? 
  • Welke uitzonderingen bestaan er op de bedenktijd? 
  • Hoe gaat je webwinkel om met de garantiebepalingen? 
  • De betalingsverplichting waar de klant over beschikt; 
  • Op welke manier klachten worden behandeld; 

 

Omdat de inhoud van je algemene voorwaarden correct moet zijn en bijvoorbeeld niet in mag gaan tegen de wetgeving is het geen goed idee om deze zomaar zelf te gaan opstellen. Het laten opstellen van dergelijke voorwaarden door een advocaat of jurist kan eventueel een optie zijn, maar zou gepaard kunnen gaan met aanzienlijke kosten. 

Hoe geschikte algemene voorwaarden vinden voor je webwinkel?

Het laten opstellen van algemene voorwaarden door een advocaat mag dan wel een bepaalde vorm van zekerheid bieden, het spreekt voor zich dat de meeste webwinkels de kosten die daaraan verbonden zijn liever niet zullen willen betalen. Dat hoeft ook niet. Er zijn op het internet namelijk ook verschillende gratis algemene voorwaarden af te halen. Daarbij moet er wel benadrukt worden dat het belangrijk is om uitsluitend voorwaarden te gebruiken die worden aangeboden door betrouwbare partijen. Een absolute aanrader zijn uiteraard de gratis algemene voorwaarden die beschikbaar worden gesteld door Webwinkelkeur. Deze kan je zeer eenvoudig verkrijgen en zijn specifiek gemaakt voor webwinkels. Zo kan je er alvast helemaal zeker van zijn dat jouw algemene voorwaarden aan alle noden en wensen tegemoetkomen. 

Is het toegestaan om de algemene voorwaarden van je webwinkel aan te passen? 

Het is in de praktijk op zich toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Je moet er alleen wel rekening mee houden dat hier bepaalde richtlijnen voor gelden. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om zaken in de algemene voorwaarden te vermelden die onredelijk zijn. Ook mogen er geen bepalingen in worden opgenomen die in conflict zijn met de wetgeving. Er moet dan ook steeds aandacht worden besteed aan het feit dat je eigenlijk de consumenten niet minder rechten mag geven dan zijn opgenomen in de wet. 

Eén van de bekendste voorbeelden op dit vlak is uiteraard de bedenktijd van 14 dagen. Je mag deze wel verruimen naar 30 dagen, maar je kan die termijn niet inkorten. Bovendien is het zo dat er in de wetgeving ook staat opgenomen van welke eventuele uitzonderingen er sprake kan zijn op de bedenktijd. Let op, het spreekt voor zich dat je niet zomaar zelf uitzonderingen kan verzinnen. De uitzonderingen die je aangeeft dienen dan ook steeds onder de wettelijke uitzonderingen te vallen. 

Maak je gebruik van de algemene voorwaarden die je worden aangeboden door Webwinkelkeur? Dan is het eigenlijk aan te raden om deze gewoon ongemoeid te laten. Dit tenzij er uiteraard zwaarwegende redenen bestaan om wijzigingen aan te brengen. Op deze manier weet je namelijk precies dat de algemene voorwaarden exact voldoen aan de geldende regelgeving en je op dit vlak niet ooit met problemen zal worden geconfronteerd.

Wat wanneer je webwinkel internationaal actief is? 

Tot slot is het ook altijd interessant om nog even rekening te houden met het mogelijke internationale karakter waar je webwinkel over kan beschikken. Biedt je webwinkel bijvoorbeeld ook producten aan in Engeland of Frankrijk? Dan kan het aan te raden zijn om je algemene voorwaarden in het Engels en Frans te laten vertalen. Zo voorkom je dat consumenten uit de genoemde landen zich bij problemen beroepen op het feit dat zij de inhoud van de algemene voorwaarden niet begrepen omdat ze niet in hun taal zijn opgesteld. 


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo
© 2015 freelancewriter, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.