Wat is erfrecht?

Wat is erfrecht?

Als een familielid overlijdt, denk je natuurlijk niet meteen aan de erfenis. Toch is dit echt wel belangrijk en ook iets waar je goed over moet nadenken. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden van de overledene. Zonder dat je erom gevraagd hebt, kun je erfgenaam zijn. Dat maakt jou dan verantwoordelijk voor de erfenis. Dit kan veel werk met zich meebrengen. Denk er dus goed over na voordat je een erfenis accepteert.We hebben te maken met erfrecht op het moment dat er geen testament is vastgelegd. Het erfrecht is opgedeeld in vier groepen. Het erfrecht wijst als eerste de groep aan met partner (uit huwelijk of door geregistreerde partnerschap) en eigen kinderen. Hierna komt de groep met ouders, broers en zussen. Deze groep erft alleen als er in de eerste groep geen erfgenamen zijn. De derde en vierde groep bestaat uit grootouders en overgrootouders. De groep die als eerst van toepassing is krijgt de erfenis. Elk persoon in deze groep krijgt evenveel. Ook kan het zo zijn dat een persoon of groep de erfenis niet aanvaard. De erfenis gaat dan automatisch door naar de volgende erfgenaam.

Erfenis aanvaarden

Een erfgenaam neemt de bezittingen en schulden van de overledene over. Wanneer de schulden groter zijn dan de waarde van de bezittingen is dit dus negatief voor de erfgenaam. Elke erfgenaam heeft het recht de erfenis aanvaarden of niet te aanvaarden. Op het moment dat de schulden groter zijn dan de bezittingen is het handig om er over na te denken de erfenis niet te aanvaarden. Wanneer de erfgenaam besluit de erfenis niet te aanvaarden, kiest hij/zij ervoor afstand te doen van de totale erfenis. Om afstand te doen van de erfenis moet er een verklaring worden opgesteld. Voor het aanvaarden van de erfenis is geen verklaring nodig. Wel moet je over een positieve erfenis belasting betalen.

Verklaring van erfrecht

Als een bank te horen krijgt van het overlijden van rekeninghouder, wordt deze rekening geblokkeerd tot duidelijk is wie de erfgenamen zijn. Hiervoor moeten de erfgenamen een verklaring van erfrecht afleggen. Dit is een akte waarin de notaris heeft vastgelegd wie de erfgenamen zijn. Ook staat hierin wie er overleden is en wanneer, of de overledene gehuwd was of niet(meer), of de overledene nabestaande had en wie er bevoegd is de nalatenschap te beheren. Deze verklaring is bijvoorbeeld ook nodig als de huurovereenkomst moet worden beëindigd.


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo
© 2015 mandymandemaker, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.