Internationale echtscheidingen

Internationale echtscheidingen

Vroeger was het gebruikelijk dat men met iemand met dezelfde nationaliteit of van dezelfde afkomst trouwde. Tegenwoordig komen huwelijken tussen personen met verschillende nationaliteiten steeds vaker voor. Helaas eindigt 40% van de huwelijken in Nederland in een echtscheiding. Hoe gaat dit in zijn werk als men in een ander land woont dan het land waarin zij de echtelijke verbintenis aan zijn gegaan?De eerste stap bij een scheiding is het inschakelen van een scheidingsadvocaat. Een scheiding wordt uitgesproken door de rechter en alleen een advocaat mag een verzoekschrift voor de scheiding indienen bij de rechtbank. Er zijn verschillende juridische aspecten bij een scheidingsprocedure waarover de rechter een oordeel velt. Voorbeelden van deze juridische aspecten zijn:

• Hoe wordt uw gezamenlijke vermogen verdeeld?
• Heeft uw ex-partner recht op een deel van uw pensioen?
• Hoe zit het met de fiscale gevolgen van uw scheiding?
• Heeft uw partner recht op partneralimentatie?
• Zo ja, hoe hoog is de alimentatie?
• En indien u kinderen heeft, hoe wordt de omgang geregeld?

Als u en uw partner in staat zijn om onderling overleg te voeren en samen tot afspraken te komen, dan begeleiden wij u en uw partner bij het maken van duidelijke afspraken tijdens gesprekken op ons kantoor. Nadat er afspraken zijn gemaakt over de scheiding, zorgen wij ervoor dat deze juist en volledig worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en een eventueel ouderschapsplan. Op het moment dat het echtscheidingsconvenant is opgesteld en door u en uw partner is ondertekend, kan de echtscheidingsprocedure vaak snel worden afgerond.

Heeft u minderjarige kinderen? Dan is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan horen beide bij het verzoekschrift tot het aanvragen van een scheiding. In een ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de woonsituatie van de kinderen, verdeling van vakanties, afspraken m.b.t. de opvoeding en bezoekregelingen. Wij helpen u bij het maken en vastleggen van de afspraken. Ook maken wij een kinderalimentatie berekening


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo

Reageer op dit artikel© 2015 Wouterextendure, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.