Computerbeveiliging is belangrijk

Computerbeveiliging is belangrijk

Computerbeveiliging is de activiteit van het inrichten van een computer om die te beschermen tegen bedreigingen als virusaanvallen, DDoS-aanvallen en spam. Het is een belangrijke maatregel binnen het aandachtsgebied informatiebeveiliging. Antivirussoftware is programmatuur die probeert om computervirussen te identificeren, tegen te houden en te verwijderen. Doordat veel computers zijn aangesloten op het internet bestaan er verschillende risico's.Hieronder een niet uitputtend overzicht:

 • Computerkrakers vallen systemen aan met onder meer het doel deze in te zetten als spamverzenders.
 • Hacktivisme of minder politiek getint vandalisme uiten zich voornamelijk in het defacen van, al dan niet prominente, websites.
 • (Bedrijfs)spionage en uitlekken van vertrouwelijke informatie.
 • Bespioneren van burgers door de overheid, of door grote internetbedrijven.
 • Phishing is een techniek om een digitale identiteit over te nemen.
 • Wardriving wordt gebruikt om draadloze netwerken te onderzoeken.
 • Virussen, spyware en andere malware zijn een constante bedreiging voor de computergebruiker.
 • Maatregelen

De bestaande bedreigingen kunnen worden tegengegaan door het treffen van maatregelen. Het volgende onderscheid is te maken:

 • softwarematige maatregelen
 • hardwarematige maatregelen
 • fysieke maatregelen
 • menselijke en organisatorische maatregelen
 • Software

Scannen op virussen, spyware of adware met behulp van antimalwaresoftware: Virussen kunnen een hoop last veroorzaken door de computer trager te maken, hem steeds opnieuw te laten opstarten of zelfs bestanden te gijzelen. Spyware is ook ongewild, omdat het ongewenst informatie verzamelt over de gebruiker en de informatie naar een centrale server doorstuurt. Daarna wordt die informatie vaak verkocht, of gebruikt voor reclamedoeleinden. Adware laat reclames zien op willekeurige momenten waar veel gebruikers zich aan ergeren.

Een firewall is bedoeld om in- en uitgaand verkeer te filteren en verkeer dat niet toegestaan is of dat potentieel gevaarlijk is te blokkeren. Een firewall is dan ook een goede bescherming tegen crackers. Daarnaast kan een firewall spyware die verzamelde informatie naar zijn maker wil sturen of computerwormen die zich proberen te verspreiden opmerken.

Een beperking (door middel van bijvoorbeeld een sandbox of het beperken van toegangsrechten) is een effectieve manier om te zorgen dat er geen schade kan worden aangericht door de mogelijkheid die schade toe te brengen weg te nemen. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat een gebruiker niet in het register van Windows kan komen, zal een kwaadaardig programma het register niet kunnen besmetten. Door ervoor te zorgen dat een gebruiker of programma niets op de systeempartitie kan schrijven, zijn systeembestanden gevrijwaard van wijzigingen. Andere nuttige beperkingen betreffen het afschermen van floppy's en USB-sleutels.

Encryptie is het versleutelen van bestanden of verbindingen om te zorgen dat ze niet afgeluisterd of gemanipuleerd kunnen worden.

Anoniem surfen is een manier om het internet te benaderen waarbij zo veel mogelijk persoonlijke gegevens, zoals een IP-adres, verborgen blijven voor derden, en dus niet of moeilijk te surveilleren zijn. In praktijk meestal gerealiseerd met behulp van een proxyserver of VPN-server.

Door het gebruik van een complex wachtwoord kan een gebruiker toegang krijgen. Wachtwoorden zijn op veel verschillende plaatsen te gebruiken: van een BIOS tot een website en van een besturingssysteem tot een wachtwoordenkluis.

Programma's en besturingssystemen die door veel mensen gebruikt worden zijn voor veel crackers een interessanter doelwit dan minder bekende alternatieven. Voorbeelden zijn Windows en Internet Explorer tegenover Linux en Firefox. Omdat Linux door minder mensen gebruikt wordt is het (ondanks dat de broncode vrij beschikbaar is) een minder interessant doelwit. Bij Linux zijn echter nog een paar redenen die een directe vergelijking van aantrekkelijkheid op basis van gebruikersaantallen in de weg staan: het is gebaseerd op Unix, heeft een strikte scheiding tussen de rootgebruiker en de standaard gebruikers, en Linuxgebruikers zijn gemiddeld beter op de hoogte van de beveiliging op hun systeem. Daarnaast zijn fouten vaak sneller verholpen doordat iedereen de broncode kan bekijken en een update kan uitbrengen. Wanneer belangrijke nieuwe securitypatches beschikbaar komen, is het zaak deze zo spoedig mogelijk te installeren om beveiligingslekken te repareren.


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo

Reageer op dit artikel© 2015 moker2005, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.