Scheiden in 5 stappen

Scheiden in 5 stappen

Wilt u gaan scheiden, dan is het als eerst belangrijk dat u dit aan uw partner vertelt. Deze mededeling aan uw partner, wordt de scheidingsmelding genoemd.



Scheiden in 5 stappen
Wilt u gaan scheiden, dan is het als eerst belangrijk dat u dit aan uw partner vertelt. Deze mededeling aan uw partner, wordt de scheidingsmelding genoemd. Hoe moeilijk dit gesprek ook kan zijn, is het verstandig om deze melding persoonlijk te doen. Op deze manier kunt u uitleggen waarom u tot deze beslissing bent gekomen. Het is belangrijk om goed te blijven communiceren, dit is voor beide een stuk prettiger in alle fases van de scheiding. Hiermee verkleint u de kans dat het gaat uitlopen tot een vechtscheiding.

Als u goed met elkaar kunt communiceren, kunt u ook samen scheiden. Het is belangrijk dat u daarbij een scheidingsadvocaat in de arm neemt die u kan begeleiden tijdens deze periode. Als de communicatie met uw partner goed is, kunt u gezamenlijk één advocaat inschakelen. Indien dit niet het geval is, dient u beide een eigen advocaat te nemen.

2: Advocaat/Mediator inschakelen
Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter en alleen advocaten mogen een verzoekschrift voor echtscheiding bij de rechtbank indienen. De keuze voor een scheidingsadvocaat of mediator hangt af van de manier waarop de scheiding verloopt. Bij mediation kiest u samen voor de begeleiding door één advocaat/mediator. Wanneer beide partijen minder goed in overleg kunnen met elkaar, kiezen de meeste ervoor om beide advocaat in te schakelen. In de meeste gevallen zorgt dit ervoor dat de scheiding een stuk langer gaat duren en de kosten gaan oplopen.

3: Bezittingen en schulden
Het is van belang dat u bij een echtscheiding al uw bezittingen en schulden van u en uw partner in kaart brengt en de bewijsstukken daarvan verzamelt. Denk hierbij aan de volgende onderdelen.

  • Eigendomsbewijs van uw huis;
  • Notariële hypotheekakte;
  • de kapitaalverzekering;
  •  Lijfrentepolissen;
  •  Beleggingen;
  •  Bankafschriften (van spaar- en bankrekeningen);
  • Aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren;
  • Inboedellijst opstellen.

4: Indienen verzoekschrift
Wanneer alle afspraken zijn gemaakt, zal uw gezamenlijke advocaat of de advocaat van u of uw partner een verzoekschrift tot echtscheiding opstellen en deze vervolgens indienen bij de rechtbank. Op het moment dat beide partijen een aparte advocaat ingeschakeld hebben, dan volgt er vaak nog een termijn om verweer te voeren. Op het moment dat je hebt gekozen voor een gezamenlijke scheiding is het verzoek door beide partijen goedgekeurd en is het vaak niet nodig om naar een zitting te gaan.

5: de echtscheidingsbeslissing
Als de rechter de echtscheidingsbeslissing heeft uitgesproken, kunt u binnen 3 maanden na de uitspraak hoger beroep instellen als u het niet eens bent met de uitspraak. Mocht je voor die drie maanden niet reageren, dan wordt de beslissing opgenomen in het register van de Burgerlijke stand. Pas na het toevoegen aan de Burgerlijke stand, is de echtscheiding definitief.

Hopelijk heeft dit vijf stappenplan u een beetje geholpen wat u te wachten staat als u een scheiding ingaat.

 


© 2015 Wouterextendure, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.