Afspraken maken

Afspraken maken

Om het leven ordelijk te laten verlopen, is het erg belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt en ook worden nagekomen. Ten minste dat vindt bijna iedereen. Er zijn mensen, die het leven liever nemen zoals het komt, zonder de druk te ervaren van wat er allemaal moet gebeuren. Dit lijkt een heel ontspannen leven te zijn, maar is dat ook zo?Als je geen te hoge verwachtingen hebt is dit misschien wel waar en ben je heel tevreden met je leven. Ook zal het een groot verschil maken of je alleen voor jezelf of ook voor anderen moet zorgen, een gezin hebt bijvoorbeeld. Het is dan bijna onmogelijk om je leven te leven zoals het komt. Je zult zelf toch het een en ander moeten regelen en afspraken moeten maken. Dan is het wel erg fijn als datgene wat je regelt en afspreekt ook door anderen zo wordt ervaren en nagekomen. Het is onmogelijk bij een werkgever te werken als er geen regels en afspraken zijn gemaakt. Het zou een enorme puinhoop worden als ieder op eigen houtje ging werken. Van samenwerken zou dan absoluut geen sprake meer zijn. Ieder overleg en elke vergadering waarin allerlei afspraken worden gemaakt en vastgelegd zouden dan zinloos zijn. Er zou een onwerkbare situatie ontstaan. Maar niet alleen in het bedrijfsleven zijn afspraken maken en overleggen van groot belang, het hele leven draait er om.

Begin te denken binnen je eigen gezin. Wanneer er nooit zou worden afgesproken wie er wat doet krijg je al enorme conflicten, of één van de twee is altijd de klos. Vroeger was de taakverdeling weliswaar anders, maar er was zeer zeker een taakverdeling: de man werkte buitenshuis en de vrouw verzorgde het huishouden. Deze zaken werden niet met woorden zo afgesproken maar het gebeurde wel volgens deze regel. Dit ligt nu even anders. De vrouw kiest er nu vaak niet voor om alleen het huishouden te doen. Zij wil ook een baan buitenshuis en een betaalde baan (waardering voor het werk). Zij kiest er ook niet voor om het huishouden alleen op te knappen en dit zorgt nog wel eens voor problemen. Deze strijd is nog niet gewonnen, de buit (het huishouden) is nog niet overal eerlijk verdeeld. De verdeling van het huishoudelijke werk bestond voorheen gewoon niet, de vrouw deed alles zelf zondermeer. Nu worden er tijdens het huwelijk of tijdens het samenwonen wel degelijk afspraken gemaakt. De man staat ook te koken voor de vrouw die later thuis komt. Gebeurt dit in harmonie dan gaat het gewoon goed, de relatie houdt stand en niet één van de twee draait op voor alles. Ook wanneer er kinderen in het gezin komen, zorgt niet alleen moeder voor hen. Je ziet ook steeds meer vaders met de kinderen in een speeltuin, vaders die de kinderen naar school brengen enz. Hierover moeten zeer zeker afspraken worden gemaakt, wie werkt er wanneer en tot hoe laat, wie haalt de kinderen op enz. Alles heeft met alles te maken, maak je thuis de afspraak dat jij de kinderen uit school haalt, dan moet je op je werk ook de afspraak hebben gemaakt dat je op bepaalde tijden afgewerkt bent. Anders loopt het in het geheel niet. Met duidelijke afspraken, waar iedereen zich aan houdt, kan dit op rolletjes lopen.

Kinderen beginnen al vroeg met afspraken maken met andere kinderen. Het elkaar spontaan buiten ontmoeten na schooltijd lukt vaak niet meer. Door de drukke bezigheden van de ouders en de clubjes van de kinderen moeten er op jonge leeftijd al agenda’s naast elkaar worden gelegd om een keer met elkaar te kunnen afspreken, te kunnen spelen na schooltijd. Kinderen leren al vroeg dat afspraken maken er tegenwoordig gewoon bij hoort. Ook ondervinden ze het hoe vervelend, verdrietig soms, het is als anderen hun afspraak niet nakomen. In de opvoeding van de kinderen maken ouders ook vaak afspraken met hun kinderen, zetten deze soms op papier om te kunnen laten zien wat destijds is afgesproken. Op school gelden ook afspraken en regels, zonder dit zou het een wanorde zijn. Ook voor gezellige activiteiten worden afspraken vastgelegd. Bijvoorbeeld wie er wanneer aan de beurt is om een leuk optreden in de klas te verzorgen, of voor mag lezen. Afspraken geven overzicht en orde. Iedereen weet waar hij aan toe is en waar hij zich aan moet houden.

Wanneer de kinderen ouder worden is het heel belangrijk dat er afspraken en regels gelden in het gezin, het geeft houvast voor beide partijen. Laat zeker de wat oudere kinderen mee bepalen wat er afgesproken gaat worden, zodat ze er zich beter aan kunnen en willen houden. Het geeft hen ook meer eigenwaarde dan wanneer alles voor hen wordt bepaald. Zij voelen dat ze er ook echt bij horen en dat hun mening telt. Natuurlijk hoef je je geen afspraken te laten aanpraten wanneer je het er niet mee eens bent, maar het is wel belangrijk dat je ernaar luistert en jouw kant gaat belichten wanneer je met een bepaalde afspraak niet akkoord gaat. Een afspraak moet door beide partijen worden goedgekeurd en natuurlijk worden nagekomen. Bij het niet nakomen van een afspraak kun je een bepaalde “straf” bedenken. Als het nakomen van afspraken vrijblijvend is, heeft het geen zin. Dan kan iedereen doen wat op dat moment voor hem het beste uitkomt.

Bij bijna alle instanties, huisartsen, ziekenhuizen, gemeentehuizen enz. kun je niet zomaar binnen lopen. Het is verplicht om een afspraak te maken wil je aan de beurt komen. Zelfs bij de kapper. Het zomaar even binnenlopen gaat steeds moeilijker. Je moet dus een afspraak maken en bij sommige zaken moet je binnen 24 uur afbellen als je de afspraak niet na kunt komen. Gebeurt dit niet dan ben je verplicht de kosten te betalen. Dit zorgt er natuurlijk weer voor dat iedereen zich zo veel mogelijk aan zijn afspraak houdt.

Her gebruik van een agenda is in deze tijd bijna noodzakelijk. Kinderen leren dit al vroeg op school. Thuis kun je een kalender met schrijfruimte of een agenda neerleggen waarin elk gezinslid zijn afspraken zet bijvoorbeeld de huisarts, de tandarts, de muziekles enz.


© 2015 mier, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.