Wat betekent de AWBZ?

Wat betekent de AWBZ?

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is gekomen om de medische kosten met betrekking tot zorg te kunnen dekken waar particulieren zich niet voor hoeven en kunnen verzekeren. Deze kosten worden niet door de reguliere zorgverzekering vergoedt. Bovendien zijn deze kosten vaak erg hoog.
 Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor de AWBZ. Zodra je een ziektekosten verzekering hebt afgesloten ben je direct verzekerd voor de AWBZ. Mensen die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel in Nederland werken en loonbelasting betalen zijn verzekerd voor de zorg van de AWBZ.

AWBZ premie: Hoe wordt nu de premie voor de kosten van de AWBZ betaald?

De AWBZ is als het ware een volksverzekering. Iedereen die inkomsten uit Nederland ontvangt betaald premie. Deze premie wordt procentueel ingehouden op het loon of uitkering. De belastingdienst zorgt ervoor dat de premie automatisch op de inkomsten geheven wordt. Zelfstandige ondernemers dienen de premie via een aanslag inkomsten belasting te betalen.

Voor wie is de AWBZ?

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is voor mensen die bijvoorbeeld door een ziekte of een handicap ondersteuning en langdurige zorg nodig hebben. Hierbij kun je denken aan verpleging van ouderen en chronisch zieken, mensen met een psychische aandoening die behandeling nodig hebben of gehandicapten zorg.

Hoe zit de AWBZ in elkaar?

Als je langdurige zorg nodig hebt, kan dit betekenen dat je aanvullende verpleging of verzorging nodig hebt. In Nederland is deze zorg door middel van vier wetten geregeld.

* de wet langdurige zorg

* de zorgverzekeringswet

* de wet maatschappelijke ondersteuning

* de jeugdwet

Hoe kun je AWBZ aanvragen?

Indicatie aanvragen

Voor een aanvraag voor AWBZ moet er een indicatie aanvraag ingediend worden. Deze kun je aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het CIZ beoordeeld hoeveel en hoe lang je zorg nodig hebt.

AWBZ zorg aanvragen

Zodra het CIZ bepaalt heeft dat je recht op zorg hebt en op de hoeveelheid zorg, sturen ze het indicatie besluit naar jou en het zorgkantoor bij jou in de regio. Het zorgkantoor van jou regio gaat er dan voor zorgen dat je zorg krijgt van de soort hulpverlening die jij nodig hebt.

Zorgverlener kiezen

Je mag zelf bepalen of je de zorg in natura wilt ontvangen of via een persoonsgebonden budget (pgb). Je mag zelf de zorgverlener kiezen. Als je het moeilijk vindt om de juiste zorgverlener te kiezen, kun je hulp inschakelen om de juiste zorg en zorginstelling te vinden die jij het prettigst vind. Daarnaast kan je om een zorgverzekering te kiezen voor het jaar 2017 ook een vergelijkingssite gebruiken. Er zijn veel verschillende vergelijkingssites die je kunne helpen bij het kiezen van een zorgverzekering.

Wat wordt er vergoedt door de AWBZ?

* verpleging

* persoonlijke verzorging

* voorkomen of behandelen van aandoeningen

* begeleiding in en rondom de instelling

* wonen of tijdelijk verblijf in een instelling

* vervoer van en naar een instelling

* bevolkingsonderzoeken

* vaccinaties van het vaccinaties programma

Om voor deze zorg in aanmerking te kunnen komen moet dit ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn door je ziekte, aandoening of beperking.


© 2015 vergelijkersmarketing, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.