Kinderen met dyslexie in het onderwijs

Kinderen met dyslexie in het onderwijs

Kinderen met dyslexie kunnen naar het reguliere onderwijs, al hebben zij bij lezen en bij taal vaak wat meer begeleiding nodig. Deze begeleiding is in het reguliere onderwijs aanwezig, dit is dan ook de reden dat kinderen met dyslexie gewoon in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Dyslexie in het onderwijs

In het onderwijs kom je steeds meer dyslexie tegen. Dit komt onder andere doordat dyslexie sneller geconstateerd kan worden. Kinderen kunnen dan sneller worden geholpen. Het is belangrijk dat dyslexie vroeg wordt ontdekt. Zo kan er namelijk op school en thuis voldoende aandacht worden besteed aan het lezen en de taal van deze kinderen. Ze kunnen dan samen aan de slag om hier wat aan te doen. Kinderen moeten niet denken dat ze niet kunnen lezen, want ook kinderen met dyslexie kunnen goed en snel leren lezen, als ze maar regelmatig oefenen en de tijd krijgen om het te leren. Wanneer deze kinderen begeleiding nodig hebben is het belangrijk dat deze geduld heeft. Deze kinderen vragen namelijk veel geduld van iemand, het kan in het begin moeizaam gaan met lezen, maar na een paar keer oefenen kunnen er al vooruitgangen zichtbaar zijn. Het is dan belangrijk dat deze worden benoemd zodat ook de kinderen met dyslexie er vertrouwen in krijgen dat het lezen steeds beter gaat. Dit kan er ook voor zorgen dat de kinderen zelf gaan lezen bijvoorbeeld een boekje in bed. Dit kan al zoveel schelen voor de kinderen, lezen is belangrijk! Oefening baart kunst ook bij kinderen met dyslexie.

Leerproblemen door dyslexie

Kinderen met dyslexie kampen regelmatig met leerproblemen. Ze blijven met lezen vaak achter op niveau en ook met taal is dit het geval. Dit komt omdat ze niet snel genoeg kunnen lezen, het lezen op de basisschool gaat vaak op snelheid en als je dan binnen een bepaalde tijd een tekst kunt lezen dan mag je een niveau hoger en zo ben je aan het einde van de toetsen klaar met lezen. Dat wil zeggen dat je dan snel kunt lezen en ook voldoet aan de eisen van een vlotte lezer. Voor kinderen met dyslexie is het vaak moeilijk om deze snelheid te halen, ze zijn namelijk veel bezig om de letters in de goede volgorde te krijgen in hun hoofd. Soms moeten ze even puzzelen en daarom kan het langer duren voordat ze langere woorden kunnen lezen.

Extra begeleiding op school

Op school kan er extra begeleiding worden gegeven aan deze leerlingen. Dit wordt vaak gedaan aan de hand van een speciale begeleider. Meestal gaat het hierbij om een interne of ambulante begeleider. Deze kan de kinderen dan extra handvaten geven om te leren lezen. Het kan zijn dat kinderen moeite hebben met bepaalde letters de p en de d worden bijvoorbeeld veel omgedraaid, het is dan belangrijk dat dit extra geoefend wordt. Dit wordt dan op school gedaan samen met de interne begeleider. Het kan ook zijn dat er meer kinderen zijn die moeite hebben met lezen. Dan kan het ook in kleine groepjes worden gedaan, ook de leerkracht kan hier ondersteuning in bieden. Zij kan bijvoorbeeld met de kinderen die dyslexie hebben gaan werken wanneer de andere kinderen zelfstandig aan het werk zijn.

Extra begeleiding thuis

Het kan zijn dat ouders graag willen dat de kinderen meer begeleiding krijgen voor de werkzaamheden op school. Het kan zijn dat de ouders dan zelf dag en nacht met de kinderen bezig zijn om ze sneller te kunnen laten lezen of om hen nieuwe regels aan te leren voor taal, maar het kan ook zijn dat ze hier iemand voor in willen huren. Dit kan een goede mogelijkheid zijn, iemand die bijvoorbeeld pedagoog is kan deze kinderen heel goed helpen. Zij kunnen vaak extra begeleiding geven door werkjes aan te bieden of door aan de hand van hulpmiddelen met deze kinderen aan de slag te gaan. Een goed hulpmiddel is bijvoorbeeld een dyslexieliniaal. Zo kunnen deze kinderen teksten beter lezen en zien ze beter welke woorden er nu staan. Kinderen met dyslexie halen snel de letters door elkaar, in plaats van soep kunnen zij bijvoorbeeld poes lezen. Dit zijn maar kleine foutjes, maar ze hebben wel invloed op de ontwikkelingen van de kinderen. Daarom is het belangrijk dat zij rustig de letters leren kennen en dan de woorden op een goede manier leren uitspreken en lezen.


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo

Reageer op dit artikel© 2015 mier, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.