Diagnose autisme

Diagnose autisme

Veel kinderen krijgen de laatste tijd de diagnose autisme. Maar wat wordt er nu verstaan onder autisme en welke kinderen hebben echt autisme? Het is belangrijk dat ouders weten waaraan ze kinderen met autisme kunnen herkennen en tips krijgen in de opvoeding. Lees daarom gerust dit artikel door zodat er een goed beeld bij autisme gevormd kan worden.Wat is autisme?

Autisme is er in verschillende vormen. Vaak wordt er daarom ook gesproken over ASS: autisme spectrum stoornissen. Er kan dan een onderscheid worden gemaakt tussen klassiek autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Als er over autisme gesproken wordt dan gaat het over een ernstige ontwikkelingsstoornis. Deze stoornis kan het hele functioneren van een kind beïnvloeden. Dit wordt ook wel een pervasieve ontwikkelingsstoornis genoemd. Er zijn kinderen met autisme welk eenvoudig te herkennen zijn, kinderen welke op sociaal gebied bijvoorbeeld moeilijk contact leggen, iemand niet aankijken, veel in hun hoofd bezig zijn, geen antwoord geven wanneer mensen wat aan hen vragen, omdat de vraag niet binnenkomt. Maar deze voorbeelden willen niet zeggen dat ze allemaal bij autisme horen of dat wanneer iemand dit gedrag vertoont een autist is. Er zijn speciale vragenlijsten ontwikkeld welke middels onderzoeken moeten bepalen of iemand autisme heeft of niet. Er zijn bijvoorbeeld hele typische kenmerken voor autisme, maar er zijn ook kenmerken van autisme welke pas gezien kunnen worden na onderzoeken of naarmate de kinderen wat ouder zijn.

Autisme en het reguliere onderwijs

Er zijn kinderen met autisme welke naar het reguliere onderwijs gaan. De keuze voor regulier onderwijs kan gemaakt zijn voor de ouders, maar de keuze kan ook gemaakt zijn door bijvoorbeeld diegene die het kind de diagnose autisme heeft gegeven. Er kan namelijk worden gekeken welke vorm van autisme iemand heeft en of dat iemand de capaciteit heeft om het reguliere onderwijs te volgen. Vaak is er extra begeleiding nodig voor kinderen met autisme die naar het reguliere onderwijs willen. Soms zijn er mogelijkheden op school, de kinderen met autisme zijn dan welkom en de nodige begeleiding wordt gegeven. Maar het kan ook zijn dat een school geen extra mogelijkheden aan begeleiding kan geven omdat er al te veel zorgleerlingen op de school aanwezig zijn. Dan is het een kwestie van een keuze maken, een andere school kiezen of toch het speciaal onderwijs, waar deze kinderen sowieso extra begeleiding krijgen. Vaak maken ouders de keuze om de kinderen eerst naar het reguliere onderwijs te laten gaan en wanneer ze vast dreigen te lopen alsnog de keuze te maken voor het speciaal onderwijs. Voor sommige kinderen met autisme is speciaal onderwijs beter omdat ze dan les krijgen in kleinere groepen en ook meer één op één begeleiding krijgen.

Tips voor ouders welke kinderen met autisme hebben

Het kan zijn dat ouders vastlopen bij de opvoeding van hun autistische zoon of dochter. Er zijn dan verschillende manieren om hulp in te schakelen. Vaak wordt er gekozen om een PGB aan te vragen. PGB staat voor persoonsgebonden budget. Ouders kunnen dan geld krijgen waar zij hulp mee in kunnen kopen. Het kan zijn dat iemand met de kinderen gaat sporten, of een extra training gaat volgen, denk maar eens aan een faalangsttraining of een sociale vaardigheidstraining. Sommige kinderen met autisme zijn niet weerbaar, laten over zich heen lopen of hebben moeite om contacten te leggen. Dit zijn allemaal onderdelen die vanuit een PGB betaald kunnen worden. De ouders mogen dan zelf bekijken wie zij in willen schakelen als hulpverlener. Vaak wordt er dan een pedagoog in de thuissituatie binnen gelaten welke komt observeren en welke komt kijken wat de mogelijke stappen zijn om het kind met autisme weer beter op de rails te zetten. Ook is er begeleiding mogelijk voor de ouders vanuit een PGB er is dan sprake van ouderbegeleiding. Het kan zijn dat de ouders de opvoeding even niet meer zien zitten, omdat een autist veel tijd en energie vraagt. Zeker wanneer er meer kinderen in de thuissituatie aanwezig zijn kan dit veel aandacht kosten. Daarom is het belangrijk dat er wordt gekeken naar welke taken de ouders uit handen kunnen geven aan bijvoorbeeld de pedagoog. Het is dan belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over welke structuur er gebruikt wordt om de kinderen in het gezin op te voeden. Kinderen met autisme hebben veel behoefte aan duidelijkheid en structuur. Wanneer deze ontbreken in een gezin kan het gaan escaleren. Dan is het tijd dat er een hulpverlener komt en de ouders weer op de goede weg zet. Er kunnen afspraken gemaakt worden met de ouders en de kinderen waar iedereen zich dan aan moet houden. Er kan dan eens per week worden gekeken naar de voortgang en er wordt dan ingespeeld op situaties welke zich voor hebben gedaan. Dit is de aanpak die bij de meeste kinderen met autisme nodig:
- Strucuur;
- Duidelijkheid;
- Overzicht;
- Een duidelijke planning, voorafgaand aan wat er gaat gebeuren;
- Tijdsbepalingen, ze willen weten hoelang iets gaat duren, wanneer iets gaat gebeuren, etc.
Probeer een zo goed mogelijke inschatting te maken. Het is belangrijk dat er duidelijk wordt gesproken tegen kinderen met autisme en het liefst alles ook visueel wordt gemaakt zodat zij het ook zelf nog eens kunnen bekijken. Soms is het opschrijven al genoeg, soms is het opschrijven en een afbeelding er bij plaatsen beter. Zeker bij jongere kinderen wordt er veel gewerkt met afbeeldingen om hen duidelijk te maken wat er gaat gebeuren. Daarom wordt er ook vaak met een planbord gewerkt. De gebeurtenissen worden dan onder elkaar gehangen, denk bijvoorbeeld aan:
- Opstaan
- Aankleden
- Haren kammen
- Eten
- Tanden poetsen
- Tas inpakken
- Naar school gaan.


© 2015 mier, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.