Aspergersyndroom - een vorm van autisme

Aspergersyndroom - een vorm van autisme

Het Aspergersyndroom is een vorm van autisme. Andere vormen van autisme zijn: 
PDD dat wil zeggen Pervasive Developmental Disorder in het Nederlands betekent dit Pervasieve ontwikkelingsstoornis. PDD-NOS dat wil zeggen PDD-Not Otherwise Specified. In het Nederlands zeggen we Pervasieve Ontwikkelingsstoornis Niet Anders Omschreven; Stoornis van Asperger bekend als het Aspergersyndroom; McDD betekent Multiplex Developmental Disorders in het Nederlands multiplex ontwikkelingsstoornissen.Syndroom van Asperger

Bij het syndroom van Asperger is er sprake van beperkingen in de sociale omgang, zich herhalende en stereotype patronen van activiteiten, gedragingen en belangstelling. Een groot verschil tussen andere vormen van autisme en de diagnose Asperger is het feit dat zij (Asperger) geen achterstand bij taal hebben en ook niet in de cognitieve ontwikkeling. Vaak denkt de omgeving dat personen met het syndroom van Asperger helemaal geen communicatieproblemen hebben, omdat ze een vlotte babbel hebben. Helaas hebben zij wel degelijk een contactstoornis. Mensen met de diagnose Asperger maken geen verstandelijk gehandicapte indruk in tegen- deel. Zij vallen juist op door bepaalde hoog ontwikkelde vaardigheden in plaats van het tekort in communicatie, sociaal gedrag en verbeelding. Verbaal zijn ze vaak erg sterk. Dit type ontwikkelingsstoornis werd door Hans Asperger beschreven, vandaar dat deze stoornis zijn naam draagt. Hoe staat het klassieke autisme tegenover het Aspergersyndroom? Is Asperger een extreme variant, is het autisme met een hoog IQ, grote verbale begaafdheid of is het een aparte ontwikkelingsstoornis. De tekortkomingen op sociaal gebied van personen met het syndroom van Asperger vallen meestal niet zo erg op als bij personen met autisme die minder functioneren.

Nog meer kenmerken van Asperger

Een ander belangrijk kenmerk is het egocentrisme. Contact maken met leeftijdgenoten wordt zelden gedaan. Nog een heel typisch kenmerk is de interesse van een persoon met Asperger. Hij kan zich zeer intensief bezig houden met, of bestuderen van onderwerpen waarvan men het niet verwacht, omdat ze in het geheel niet bij de leeftijd behoren. De rituelen en routines zijn vaak van een ander niveau dan bij een andere vorm van autisme. Wat betreft taal en spraak zal een persoon met het syndroom van Asperger vaak opvallen door zijn overdreven en niet bij zijn leeftijd passend woordgebruik. Hij gebruikt formele, perfecte, overdreven volwassen taal. Dit is uit het hoofd geleerd. De persoon is steengoed in het houden van oppervlakkige gesprekken. Echter het inlevingsvermogen in de ander ontbreekt gedeeltelijk of volledig. Dit probleem wordt door spraakpathologen “pragmatisch-semantische stoornis genoemd. Dit betekent dat hoewel “de Asperger”over een prima taalvaardigheid beschikt, hij deze niet in praktijk kan brengen tijdens het communiceren. Hij spreekt te luid, te stoer of te laag, vaak met een monotone stem, te langzaam of te snel. Naast deze taalproblematiek kent dit syndroom nog andere problemen. Hans Asperger noemde de toch al ongewone blik “een blik met het fixerende karakter”. De lichaamstaal gebaren en uitdrukking van het gezicht zijn minimaal. Er wordt door dit laatst genoemde weleens de verkeerde diagnose gesteld namelijk: depressiviteit.

De motoriek van kinderen met Asperger

De motoriek van een persoon met Asperger is meestal erg onhandig. Opvallend hiervan is dat juist de grove motoriek opvalt en niet zo zeer de fijne motoriek. Het leren fietsen en zwemmen bijvoorbeeld kan problemen geven. De fijne motoriek kan daarentegen weer opvallend goed zijn vooral als het activiteiten betreft waar de interesse ligt. Een persoon met het syndroom van Asperger kan zich goed ontwikkelen. Met goede begeleiding kunnen de resultaten in sommige gevallen zelfs uitstekend worden genoemd.

Samenwerken hulpverlening

Een samenwerking tussen medici en opvoeders zijn essentieel om mensen met autisme te helpen. De chaos die een kind met autisme ervaart op allerlei gebieden moet worden “opgeruimd”door het kind een duidelijke en voorspelbare omgeving te bieden. Maak alles duidelijk voor het kind. Men dient rekening te houden met een verstoord tijdsbegrip. Ouders hebben vaak al een lange weg afgelegd voordat de diagnose wordt gesteld. Zij hebben de nodige klappen geïncasseerd en zijn behoorlijk deskundig geworden door de praktijk met hun “Asperger”. Zij weten als geen ander dat de begeleider of hulpverlener zich zal moeten aanpassen aan de persoon met het syndroom van Asperger, andersom gaat het niet. Een goede opvoeder of hulpverlener zal moeten kunnen helpen dat wil zeggen: hij zal de persoon moeten kunnen begrijpen, zijn omgeving kunnen aanpassen, hem functionele vaardigheden kunnen leren en een adequate communicatiestijl kunnen hanteren. Er is behoorlijk wat kennis nodig, want alleen met liefde geven bereik je geen resultaten.

Probleem is de verbeelding

Het probleem heeft alles met verbeelding te maken: De persoon met autisme heeft als probleem om alles letterlijk te nemen. De opvoeders en hulpverleners vinden het moeilijk zich in te leven in die andere letterlijke wereld. De beleidsmakers kennen wel de theorie maar niet de praktijk van het autisme (en zij moeten geld vrij maken om de kwaliteit van leven van mensen met autisme te verbeteren).

Tips voor goede communicatie

Enkele bruikbare tips bij de communicatie: - wees duidelijk - kies voor eenvoud, maak iets niet onnodig ingewikkeld - vertel één ding tegelijk - maak van spreektaal getekende taal - laat zien wat je vertelt - doe dingen voor - geen waarom - vragen - controleer of jouw boodschap is aangekomen - neem de tijd - spreek met je hart en zorg voor een warm gesprek Ben duidelijk in wat je wilt dat er gebeurt, wat je verwacht. Zeg nooit alleen wat er niet mag, maar geef duidelijk aan wat de bedoeling is. Zorg voor een passende beloning voor goed gedrag. Vraag niet, zoals wel heel vaak gebeurt, om oogcontact. Vraag wel om betrokkenheid te tonen door gericht te zijn op de persoon waar de informatie vandaan komt. Bij het geven van raad toon je geen emoties, doet niets anders tegelijkertijd en je zorgt voor een rustige uitstraling. Het is verstandiger om één duidelijk handvat te geven in plaats van uitgebreide instructies.

Het is en blijft een zware taak

Ondanks alle tips, gesprekken enz. is het voor ouders/opvoeders een zware taak hun kind met Asperger te begeleiden en te zorgen voor een fijn leven. Ouders/verzorgers en leerkrachten kunnen veel met elkaar delen, naar elkaar luisteren en ideeën uitwisselen. Dit komt ten goede aan alle partijen. Wees niet boos op jezelf als het even niet goed gaat, zoek steun bij lotgenoten of de oudervereniging NVA. Geef jezelf wel een schouderklopje voor alles wat goed gaat. Ben trots op jezelf en je kind! En vooral……… vergeet niet de mooie zinnen en uitspraken van “jouw Asperger” op te schrijven en nog eens terug te lezen. Het is namelijk niet alleen kommer en kwel, maar ook enorm veel pret met elkaar.


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo

Reageer op dit artikel© 2015 mier, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.