Een planschade risicoanalyse; hoe zat het ook alweer?

Een planschade risicoanalyse; hoe zat het ook alweer?

Ruimtelijke ordening is het planmatig indelen van de ruimte in een bepaald gebied. Tijdens dit proces wordt er rekening gehouden met een groot aantal regels die de lokale, regionale en landelijke overheid heeft opgesteld.

Een bestemmingsplan staat centraal

In een bestemmingsplan is aangegeven wat er met een bepaalde ruimte mag gebeuren. Een bestemmingsplan wordt elke 10 jaar opnieuw vastgesteld. Vaak zijn er binnen deze tijdsperiode mogelijkheden om een voorgenomen ontwikkeling te realiseren. Om een bepaald initiatiefplan te toetsten aan de grenzen van een bestemmingsplan is het mogelijk om een vooroverleg omgevingsvergunning in te dienen. Hierdoor kunt u zien of uw plan past binnen het huidige bestemmingsplan.

 Wat is een planschade risicoanalyse?

Voor het bouwen of verbouwen van een woning, schuur of object is een omgevingsvergunning benodigd. Indien u schade leidt door een bestemmingsplan kunt u een planschade indienen. Dit is de schade aan onroerend goed die ontstaat na wijziging van een bestemmingsplan. Er dient een onderbouwd verzoek aan uw gemeente ingevoerd te worden om in aanmerking te komen voor een planschade. Een planschadevergoeding kan aangevraagd worden bij het college van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente. Dit dient altijd schriftelijk gedaan te worden.

Via een planologische vergelijking wordt er bepaald of er in een bepaalde situatie planschade is. Vaak schakelt de gemeente hiervoor een deskundige in. Om in aanmerking te komen voor planschade dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • De waardevermindering van het vastgoed(perceel) vloeit direct voort van een wijziging in de planologische situatie.
  • Op het moment toen het vastgoed(perceel) aangekocht werd was het niet voorzienbaar om de nadelige planologische situatie in te schatten.
  • Het verzoek is tenminste binnen vijf jaar na de wijziging in het bestemmingsplan ingediend.

In veel gevallen is het verstandig om een expert op het gebied van planschade risicoanalyse in de armen te nemen.


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo

Reageer op dit artikel© 2015 lizzmedia, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.