Mag ik een woning langs de snelweg bouwen?

Mag ik een woning langs de snelweg bouwen?

Het is een vraag die vaak voorbij komt. Je ziet een perceel waarop je iets wilt realiseren. Zoals het bouwen van een woning. Momenteel laat het bestemmingsplan dit niet toe maar je bent van plan de wijzigingsprocedure bij de gemeente aan te vragen. Voordat je dit doet is het goed om na te gaan of je wens wel haalbaar is. In het geval van een weg of snelweg is het de vraag of dat kan. Dit hangt namelijk van verschillende factoren af. Wij leggen je in deze blog uit of je langs de snelweg mag bouwen.Woning, een milieugevoelig object

Een woning is conform de wet- en regelgeving een milieugevoelig object. Meer specifiek in het geval van de Wet geluidhinder een geluidgevoelig object. Dit betekent dat je niet zomaar een woning mag bouwen zonder stil te staan bij de geluidsbelasting van buitenaf die erop wordt uitgeoefend. Dit kunnen bedrijven zijn, een voetbalveld maar ook een weg kan geluidshinder met zich meebrengen.

Dit heeft als gevolg dat wanneer je toestemming krijgt om te bouwen de eigenaar van het bedrijf, voetbalveld of de openbare weg (gemeente) zal gaan protesteren en bezwaar maken. Zij zullen namelijk met de komst van de woning mogelijk beperkt worden in hun activiteiten. Er kan dus als gevolg planschade ontstaan.

De volgende zin hoor je vaak maar is niet waar: ‘’Het bedrijf is er al, dus als je een woning bouwt weet je wat je doet en heb je geen rechten’’.

Hoe graag sommige mensen ook willen dat deze zin de waarheid is, is dat het niet. De persoon die een woning bij een bestaand voetbalveld of bijvoorbeeld bij Schiphol bouwt wordt door de wet dusdanig beschermd dat als hij klaagt en de geluidsnormen worden overschreden, hij/zij in het gelijk gesteld wordt. Tevens kan bijvoorbeeld Schiphol een planschadeverzoek indienen bij de gemeente. Dit om bedorven inkomsten te verhalen.

De gemeente zal daarom ook nooit meewerken aan de bouw van een woning wanneer niet voldoende blijkt dat op gebied van onder andere geluid het een en ander gewaarborgd is. Maar hoe waarborg je geluid?

Het waarborgen

Wanneer het aspect geluid een discussiepunt zul je moeten aantonen dat jouw woning geen beperkingen oplevert voor de omliggende percelen. Je zal dus middels een akoestisch onderzoek moeten aantonen dat jouw woning niet blootgesteld wordt aan decibels boven de gestelde norm. Is dit wel het geval dan kan en mag de gemeente jouw verzoek om een woning te bouwen weigeren. In de nieuwe situatie is namelijk geen sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Conclusie

Wanneer je gaat bouwen in de nabijheid van percelen waar bijvoorbeeld bedrijven gevestigd zijn of een sportaccommodatie dan moet je opletten. Eigenlijk met alles waar geluid om de hoek komt kijken. Zo ook een weg of snelweg. Je zal een akoestisch onderzoek moeten kunnen overleggen. De gemeente kan dit zelfs eisen. Het kan natuurlijk zo zijn dat uit het onderzoek blijft dat niets mogelijk is. Dat alle normen hard worden overschreden. De uitkomsten zijn dan ook onzeker. Daarom laat je immers ook onderzoek doen. Om duidelijkheid te verkrijgen of iets wel of niet kan.

Advies nodig? Caddesk helpt je graag bij je vraagstuk over ruimtelijke ordening.


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo
© 2015 BrianA, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.