Inwoners Rotterdam hebben inspraak in sloop van 20.000 woningen

Inwoners Rotterdam hebben inspraak in sloop van 20.000 woningen

Het Rotterdamse gemeentebestuur wil ruim 20.000 goedkope huurwoningen slopen of verbouwen. Dit om deze vervolgens te vervangen met duurdere woningen. De inwoners van Rotterdam mogen via een referendum hun mening geven over de kwestie.

Veel burgers uit de desbetreffende wijken zijn bang dat wanneer het plan in werking wordt gesteld zij hun huizen voorgoed zullen moet verlaten. Ze zijn bang dat het voor hen niet langer te betalen is om er te wonen en zullen wellicht zelfs de stad moeten verlaten.Het plan

De doelstelling van de gemeente Rotterdam is om 20.000 woningen van lage inkomens te slopen en te renoveren om op deze manier ruimte te maken. Deze ruimte zal nodig zijn voor de 36.000 nieuwe woningen voor midden tot hoge inkomens.

Het plan is voortgekomen uit de conclusie dat Rotterdam momenteel beschikt over een in verhouding grote voorraad aan goedkopen woningen. Dit terwijl uit cijfers blijkt dat er een groot tekort is aan woningen voor het midden en hoge segment.

Wethouder Ronald Schneider meldt dat het al Langer nodig is voor stadsdelen zoals Rotterdam Zuid om een gevarieerder woningaanbod te realiseren. Hij zegt dat de gemeente er persoonlijke zorg voor zal dragen de inwoners die hun huis moeten verlaten te voorzien van een nieuwe woning binnen de stad.

Ondanks deze belofte is het plan niet bij iedereen goed ontvangen. Toch stelt Hoogleraar Brian Doucet, dat een stad voor iedereen toegankelijk moet zijn. Hier voegt hij aan toe dat het laten verdwijnen van slechte woningen niet de oplossing is voor het bestrijden van armoede.

Taxateur Rotterdam ziet de vraag naar woningen voor de midden- en bovenklasse al ruime tijd stijgen. “Op een gegeven moment moet een stad met oplossingen komen.” – Aldus Taxateur Rotterdam.

Dit referendum is enkel raadgevend. Toch is aangegeven dat bij een opkomst van boven de 30% de uitkomst zal worden nageleefd.


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo
© 2015 LucasvanderBel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.