Wat is educatieve speelgoed en waar is het goed voor?

Wat is educatieve speelgoed en waar is het goed voor?

Educatief speelgoed (ook wel "leerzaam speelgoed" genoemd) is speelgoed dat is ontworpen voor kinderen en waarvan wordt verwacht dat ze het leren bevorderen. Ze zijn vaak bedoeld om een ​​educatief doel te bereiken, zoals het helpen bij het ontwikkelen van een bepaalde vaardigheid of het lesgeven aan een kind over een bepaald onderwerp. Ze vereenvoudigen, miniaturiseren of modelleren activiteiten en objecten die volwassenen vaak gebruiken.

Hoewel kinderen voortdurend in contact komen ​met leren over de wereld, zijn veel van de voorwerpen waarmee ze in contact komen geen speelgoed. Speelgoed wordt over het algemeen beschouwd als specifiek gebouwd voor gebruik door kinderen. Een kind kan spelen met en leren van een steen of een stok, maar het zou niet als een educatief speeltje worden beschouwd omdat het een natuurlijk object is, en geen ontworpen voorwerp, het heeft geen verwacht educatief doel.

Het verschil zit in de perceptie of realiteit van de intentie en waarde van het speelgoed. Van een educatief speeltje wordt verwacht dat het opleidt. Er wordt verwacht dat het instrueert, intellect bevordert, emotionele of fysieke ontwikkeling. Een educatief speeltje moet een kind over een bepaald onderwerp leren of een kind helpen bij het ontwikkelen van een bepaalde vaardigheid. Meer speelgoed is ontworpen met het onderwijs en de ontwikkeling van het kind in gedachten dan ooit tevoren. https://nl.wikipedia.org/wiki/Educatief_speelgoedEducatieve speelgoed kan worden beschreven onder meerdere termen zoals educatief speelgoed, leerzaam speelgoed of spelen en leren. Speelgoed dat speciaal is gecreeërd om een set van vaardigheden te verbeteren tijdens het opgroeien van een kind.

Kinderen leren door ervaring, deze ervaring wordt verbeterd wanneer kinderen in contact komen met educatief speelgoed. Dit soort speelgoed bevorderd de zintuigen die worden gebruikt bij het spelen van dit speelgoed. Tijdens het verbeteren van de zintuigen ontwikkeld het kind zich aan enkele belangrijke eigenschappen en vaardigheden zoals inzicht, probleemoplossend denkend, creativiteit, flexibiliteit, argumenten formuleren, intellectuele nieuwsgierigheid, time management, rekenen, taal, spelling en plannen.

Educatief speelgoed valt in te delen in een paar soorten speelgoed. Deze soorten stimuleren elk een andere groep vaardigheden en eigenschappen. Elk kind kan zich vinden in een soort speelgoed waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkelingen die ze meekrijgen tijdens de opgroei zullen voordelen bieden in de verre toekomst.

Bouwspeelgoed

Onder bouwspeelgoed verstaan we alle soorten speelgoed waarbij er wordt gebouwd met blokken, figuren of magneten. Creativiteit wordt hierdoor bevorderd doordat kinderen met hun eigen fantasie bouwwerken kunnen maken. Ze kunnen los in hun eigen fantasie en bouwen wat ze maar willen. Samen of zelfstandig plannen ze vantevoren een project die ze erna gaan bouwen. Hiermee kunnen kinderen gaan experimenteren en bekijken wat allemaal kan en wat allemaal niet kan qua bouwen. Ook kunnen kinderen hierna beter ook buiten met takken en andere externe voorwerpen bouwwerken gaan maken. Er zit genoeg uitdaging in bouwspeelgoed waardoor kidneren de vaardigheden die hierboven staan beschreven goed kunnen ontwikkelen.

Fantasiespeelgoed

Onder fantasiespellen verstaan we spellen waarbij kinderen met hun eigen fantasie een eigen wereld kunnen creeëren. Door middel van figuren en bekende outfits kunnen kinderen een eigen wereld creeëren alleen en samen. Kinderen leren door te kijken naar hun omgeving, in hun omgeving imiteren ze volwassenen. Hierdoor leren ze hoe mensen met elkaar omgaan en begrijpen ze steeds meer emoties. Kinderen kunnen met speelgoed een eigen wereld creeëren, dit kan met behulp van poppen of auto’s. Kinderen maken eigen scripten en dialogen en leren zo meer over hun visie van de wereld.

Rekenspeelgoed

Met rekenspeelgoed kan een kind zijn reken vaardigheden verbeteren. Door middel van speelgoed die hiervoor is geselecteerd kan het kind met eigen visie dingen berekenen en zien wat goed of fout is. Een ouder kan hiermee meespelen. Door middel van kralen kan een kind bijvoorbeeld zien dat bij optellen het resultaat de twee opgetelde aantallen is en daar geen andere weg voor is. Zo kan het kind dus de vaardigheid rekenen bevorderen.

Denkspeelgoed

Bij denkspeelgoed worden de vaardigheden: puzzellen, probleemoplossend denken, strategiebepaling en vooruitdenken bevorderd. Deze vaardigheden zijn vooral belangrijk op latere leeftijd omdat deze in de verdere toekomst vaak nodig zijn in het dagelijks leven van elke volwassenen. Kinderen kunnen hier door trial and error leren. Hiermee wordt bedoeld dat een kind ziet wanneer een zet geen goede zet was en kan hiervan leren. Oftewel, als er iets fouts is gegaan dat het kind hiervan kan leren.

Taal en spellingspeelgoed

Door middel van letters en getallen of figuren kan een kind spelling en taal leren. Door eigen woorden te vormen en deze te lezen en te zien kan een kind een beeld krijgen van hoe de Nederlandse taal werkt. Hierdoor leert een kind wat goed en fout is qua spelling. Taalvaardigheid wordt hierdoor verbeterd.

Deze educatieve speelgoed categoriën zullen ervoor zorgen dat uw kind een goede opgroei heeft en een boel vaardigheden goed ontwikkeld. Educatieve-speelgoed.nl is een website met een asortiment die specifiek is geselecteerd om kinderen intellectueel te verbeteren op een selectie van vaardigheden die baat bieden bij de ontwikkeling naar de toekomst.


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo

Reageer op dit artikel© 2015 educatievespeelgoed, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.