Geld lenen met een negatieve BK

Geld lenen met een negatieve BK

Veel mensen denken dat het onmogelijk is om geld te lenen als je eenmaal een negatieve BKR-registratie hebt. Dit komt omdat reguliere geldverstrekkers wettelijk verplicht zijn je te toetsen bij het BKR als je een lening of krediet aanvraagt. Toch is het niet helemaal juist om te denken dat je geen geld meer kan lenen na een (negatieve) BKR-registratie. In de eerste plaats verloopt een melding van betalingsachterstand na 5 jaar automatisch. Maar zelfs tijdens een negatieve BKR-registratie kan het nog mogelijk zijn om geld te lenen. Dit moet natuurlijk geen problemen opleveren in je algehele persoonlijke financiële situatie.Waarom kun je moeilijk geld lenen met een negatieve BKR?

De Stichting Bureau Krediet Registratie is opgericht om te zorgen dat consumenten niet boven hun draagkracht kunnen lenen. Daarom krijg je dan ook een negatieve registratie als je problemen hebt (gehad) met het terugbetalen van geleend geld. Een geldverstrekker zal eerst je registratie bij het BKR nagaan om te zien of het volgens hen verantwoord is je (meer) geld te lenen. Hoewel het BKR niet voorschrijft dat je bij een negatieve registratie geen nieuw krediet meer mag afsluiten, zullen de meeste geldverstrekkers hier toch van afzien, of het alleen doen onder strengere voorwaarden.

Met welke BKR-coderingen kun je moeilijk geld lenen?

Als je achter komt met het aflossen van krediet, krijg je een Achterstandsmelding (A-code). De kredietverstrekker waarschuwt je hierover. Als je eenmaal een A-code hebt bij het BKR, zijn er nog 5 mogelijke coderingen die je kunt ontvangen:

  • A1: Er is een achterstand, maar er is een aflossings- of schuldregeling getroffen.
  • A2: De kredietverstrekker eist de restschuld in één keer op (vaak via een incassobureau).
  • A3: De kredietverstrekker laat het dossier voor maximaal 5 jaar rusten (A3 zonder einddatum); of de kredietverstrekker scheldt alle restschuld kwijt (A3 met einddatum).
  • A4: Je bent niet te bereiken voor de kredietverstrekker.
  • A5: Een preventieve betalingsregeling voor een hypotheek.

Al deze coderingen blijven 5 jaar bewaard en zichtbaar na beëindiging van je krediet, behalve A5. A5 wordt verwijderd zodra die betalingsregeling is afgelopen.

Persoonlijke lening aangaan

Herstelmelding: Je achterstand is ingelopen

Een Achterstandsmelding bij het BKR wekt natuurlijk minder vertrouwen bij (nieuwe) geldverstrekkers om je geld te lenen. Het is dus zaak om je betalingsachterstand zo snel mogelijk weg te werken, ook voor je eigen financiële gezondheid natuurlijk. Lukt het je om weer bij te komen met betalingen, dan zal de kredietverstrekker waar je een achterstand had, hier een Herstelmelding van maken bij het BKR. Ook al blijft de Achterstandsmelding nog steeds in het BKR, (nieuwe) geldverstrekkers kunnen nu in ieder geval zien dat je wel in staat was zelf deze achterstand goed te maken.

Je negatieve BKR-registratie laten verwijderen of aanpassen

In sommige gevallen is het mogelijk om iets aan je negatieve BKR-registratie te doen. Wil je geen vijf jaar wachten tot na het einde van een vorig krediet, dan kun je met je kredietverstrekker de mogelijkheden nagaan om iets te doen aan een Achterstandsmelding. Als je er niet uitkomt, en je bent van mening dat je negatieve registratie onterecht is, dan kun je een beroep doen op de geschillencommissie van de BKR. Ook zijn er juristen actief die, tegen een vergoeding uiteraard, je kunnen helpen met het mogelijke aanpassen of verwijderen van een BKR-registratie.

Toch geld lenen met een negatieve BKR

Een negatieve BKR-registratie is geen bindend advies. Dat wil zeggen dat een kredietverstrekker je ondanks een negatieve registratie toch geld mag lenen. Aan de ene kant is dat natuurlijk fijn: zo wordt je niet gehinderd door een betalingsachterstand van jaren terug, die je misschien snel hebt kunnen inlopen. Aan de andere kant, afhankelijk van je financiële situatie, kan het de vraag zijn of nog meer lenen wel verstandig is. Wil je geld lenen met een negatieve BKR, pas dan in ieder geval op voor hoge(re) kosten en rentepercentages.

Andere factoren

Let wel, een geldverstrekker is nooit verplicht je geld te lenen, negatieve BKR-registratie of niet. Daarnaast zijn er, naast je eventuele BKR-registratie, natuurlijk ook andere factoren die die beslissing kunnen beïnvloeden. Zo kan bijvoorbeeld ook je inkomen een rol spelen. Dit soort gegevens liggen niet vast bij het BKR. Het BKR registreert alleen maar of je een krediet hebt, of je daar eventuele betalingsachterstanden op hebt, en wat de status daarvan is. Kijk vooraf dus goed naar wat een kredietverstrekker allemaal van jou verwacht, om een teleurstelling te voorkomen.


© 2015 puurhost, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.