Wanneer kan ik zorgtoeslag krijgen?

Wanneer kan ik zorgtoeslag krijgen?

De zorgverzekering in Nederland is niet goedkoop. Bovendien is er een fors eigen risico van € 385,- per persoon. Wie niet genoeg verdient om dat bedrag aan premie - het eigen risico blijft hierbij buiten beschouwing - verantwoord te kunnen betalen, heeft recht op een zorgtoeslag van de overheid. Wie krijgt wanneer hoeveel?Indien u alleenstaand bent en uw inkomen ligt onder de € 27.012,- per jaar dan heeft u recht op de zorgtoeslag. Woont u samen met een toeslagpartner echtgenote of echtgenoot; samenwonende) dan mag uw gezamenlijke inkomen maximaal € 33.765,- per jaar bedragen.
Als u denkt zorgtoeslag te kunnen ontvangen, geldt er een aantal voorwaarden, buiten de zojuist genoemde eis ten aanzien van uw inkomen. U moet achttien jaar of ouder zijn, u bezit de Nederlandse nationaliteit of u beschikt over een geldige verblijfsvergunning en u bent tegen ziektekosten verzekerd bij een erkende Nederlandse zorgverzekering. In Nederland is een zorgverzekering overigens verplicht, gebruik bijvoorbeeld een zorgvergelijker om de zorgverzekering te vinden die bij uw situatie past. 

Het bedrag dat u aan zorgtoeslag kunt ontvangen, is hoofdzakelijk afhankelijk van uw inkomen. Hoe minder u verdient, hoe hoger de toeslag zal uitvallen. De maximale toeslag voor een alleenstaande is per 2106 € 83,- per maand als u minder verdient dan € 19.000,- per jaar. Als u een toeslagpartner heeft, is dat bedrag € 158,- per maand. Vanaf een jaarinkomen van € 20.000,- vallen de zorgtoeslagen steeds stapsgewijs lager uit. De schaal eindigt bij een toeslag van € 24,- per jaar als u maximaal € 27.000,- als alleenstaande op jaarbasis verdient. Voor een stel is dat jaarlijks € 48,- bij een inkomen van maximaal € 33.500,-.

Beperkingen
Indien u vermogen heeft dan is dat van invloed op uw zorgtoeslag. Als u in het buitenland woont of werkt gelden er ook afwijkende regels. Op de site van de Belastingdienst treft u meer informatie over deze bijzondere situaties aan. Overigens is de vrijstelling van vermogen aan de hoge kant. Als alleenstaande mag u over een vermogen van € 106.941,- beschikken en als stel € 131.378,-. Is uw vermogen lager dan deze bedragen dan ontvangt u nog altijd de zorgtoeslag. 

Hoe zorgtoeslag aan te vragen?
Zoals elke toeslag moet u de zorgtoeslag aanvragen via ‘Mijn toeslagen’ van de Belastingdienst. Dat mag nog tot 1 september 2017.


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo

Reageer op dit artikel© 2015 vergelijkersmarketing, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.