Alles over pensioen op een rij

Alles over pensioen op een rij

De meeste mensen denken bij pensioen aan het ouderdomspensioen. Dit is de uitkering die iemand krijgt bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd. Het begrip pensioen is echter veel ruimer:een uitkering die ontvangen kan worden vanaf het moment dat u zelf niet meer voor een inkomen kunt zorgen (dus ook het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen). Een pensioen is opgebouwd uit 3 trappen: uitkering uit overheidsgeld (AOW, ANW en WAO), pensioenvoorziening via werkgever en een privé-voorziening.

De AOW-uitkering ontvangt u na uw 65e, de ANW keert uit aan de nabestaanden en de WAO keert uit aan arbeidsongeschikten. De overheid trekt zich steeds verder terug op het vlak van deze sociale voorzieningen. Hierdoor kunnen "gaten" in de overheidsvoorzieningen ontstaan, die niet automatisch opgevangen worden door aanvullende pensioenen. Een voorbeeld hiervan is het ANW-gat of ANW-hiaat. U kunt zich bijverzekeren om deze gaten op te vullen. Een pensioenvoorziening via de werkgever wordt door de werkgever betaald. Er wordt vaak ook een eigen bijdrage gevraagd, welke van het brutoloon ingehouden wordt.

Een pensioenvoorziening kan voorzien in het ouderdomspensioen, het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is echter niet noodzakelijk. Het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen komen altijd voor in de pensioenregelingen. Voor een arbeidsongeschiktheidspensioen geldt dit niet altijd.

U kunt uw pensioen zelf aanvullen door bijvoorbeeld te sparen. Een andere mogelijkheid is beleggen. Dit geeft vaak een hoger rendement dan sparen. U kunt ook een levensverzekering afsluiten die vanaf een bepaalde datum uitkeert, bijvoorbeeld vanaf uw 60e of 65e. Daarnaast kunt u de overwaarde van uw huis gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Er zijn dus verschillende mogelijkheden. Hierbij kunt u meer of minder risico nemen.

Het is belangrijk dat u nagaat welke voorzieningen al voor u getroffen zijn en wat u in de toekomst voor uitgaven denkt te hebben. Aan de hand daarvan kunt u bepalen of het nodig is om zelf aanvullende voorzieningen te treffen.


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo
© 2015 BOBlog, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.