Beleggen in goud, een veilige investering?

Beleggen in goud, een veilige investering?

Betrouwbaarheid van goud door de jaren heen

Sinds jaar en dag is goud een betrouwbare bondgenoot van beleggers gebleken, telkens wanneer zich een crisis voordeed. Het is een redder in nood gebleken voor mensen die aanzienlijke verliezen hebben geleden in andere beleggingen. Een van de moeilijkste aspecten van beleggen is het verslaan van de inflatie. Als een belegging er niet in slaagt de inflatie te verslaan, is het zeer waarschijnlijk dat deze niet voldoende zal zijn om de pensioenjaren van een belegger te financieren. De goudprijs daarentegen heeft het in het verleden goed gedaan in periodes van stijgende inflatie.Goudprijs en inflatie

Volgens een rapport dat is gepubliceerd in het International Journal of Research in Management & Technology, zegt dat toen de inflatie in de Verenigde Staten hoog was (in 1946, 1974, 1975, 1979 en 1980), het gemiddelde reële rendement op aandelen, zoals gemeten door de Dow, -12,33 procent, terwijl goud 130,4 procent opleverde. Bovendien kende de Nifty50 vanaf het begin van CY18 tot het einde van CY20 (drie jaar) een ongewoon hoge volatiliteit en creëerde een CAGR van 10%, terwijl goud in dezelfde periode een CAGR van 19% genereerde. Door de beperkte beschikbaarheid en de inherente waarde van goud in vele beschavingen, schiet het rendement ervan omhoog tijdens een inflatoir scenario. Bovendien trekken obligaties en andere vastrentende instrumenten in tijden van inflatie geen investeerders aan.

Is goud een zogenaamde hedge tegen inflatie?

Een inflatiehedge is een belegging die bescherming biedt tegen de uitholling van de koopkracht van een valuta wanneer de waarde ervan daalt als gevolg van stijgende kosten. Een hedge is een actief dat een grotere positie op de markt heeft. Laten we naar een voorbeeld kijken om u te helpen het te begrijpen: Veronderstel dat u een aandeel koopt dat u een rendement van 5% oplevert, maar de inflatie bedraagt 6%, zodat u die 1% verliest. De activa die men inflatiedekkingen noemt, hebben dus een hoge waarde, zodat ze niet door de inflatie worden uitgehold. Wanneer de dollar door de inflatie aan waarde verliest, stijgt de goudprijs omdat de inflatie de waarde van de valuta verlaagt, waardoor de prijs van elk ons goud in dollars stijgt.

Conclusies World Gold Council

Volgens de World Gold Council stijgt de vraag naar goud wereldwijd met 2,6% voor elke stijging van de inflatie met 1%. Terwijl goud door beleggers in rijke landen wordt gezien als een indekking tegen inflatie, beschermt het ook beleggers in opkomende landen tegen devaluatie van de munt. Afgezien van de waardestijging van goud op buitenlandse markten, heeft een trage aandelenmarkt als gevolg van de devaluatie van de lokale munt over een periode van 15 jaar (2001-2016) goud geholpen om de winsten te evenaren.

Wat zeggen beleggers zelf?

Veel deskundigen zijn van mening dat goud in de portefeuille van een belegger moet worden opgenomen, ongeacht of het al dan niet een goede inflatiehedge blijkt te zijn. Afgezien van de inflatie zijn er nog andere unieke gevaren die een negatieve invloed kunnen hebben op het beleggen in aandelen. Geopolitieke spanningen of een ramp zoals de uitbraak van Covid-19 zijn voorbeelden van deze gevaren. Goud heeft bewezen een veilige haven te zijn voor beleggers in dergelijke situaties. Daarom wordt aanbevolen dat elke belegger 10-20% van zijn of haar portefeuille aan goud wijdt.


© 2015 goudprijs, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.