De Bitcoin koers kent een nieuwe grote piek in zijn roerige bestaan

De Bitcoin koers kent een nieuwe grote piek in zijn roerige bestaan

De bitcoin koers vanaf zijn ontstaan

De Bitcoin (BTC) koers kende een roerige start. Nadat de kredietcrisis in 2008 uitbrak, was het vertrouwen in de banken binnen de westerse wereld sterk gedaald. Dit maakte dat de periode daarop, in 2009, een goed moment was om de munt te lanceren. Een virtuele munt als de Bitcoin onderscheidde zich van de reguliere banken in het feit dat een overdracht alleen plaats kon vinden via internet en dat de munt van de zender naar ontvanger kon worden gestuurd zonder dat daar een bank tussen kwam.

 De bitcoin koers bij de eerste transactie

Bij de eerste transactie met een bitcoin was de bitcoin koers ongeveer €0,001. Er werden
toen twee pizza’s besteld voor ongeveer 10.000 bitcoins. Ter vergelijking: als je deze twee pizza’s vandaag de dag weer terug zou kunnen wisselen voor de 10.000 bitcoins, dan zou dit een waarde van €131.183.000 vertegenwoordigen.

De ontwikkeling van de bitcoin koers tot 2016

Hoewel door de hoge bitcoin koers de waarde van een enkele virtuele munt de laatste jaren duizenden euro’s per eenheid bedraagt, is dit zeker niet altijd zo geweest. De munt kent een roerige geschiedenis. Zoals gezegd was de munt bij de eerste transactie vrijwel niets waard. Langzamerhand kwam hier verandering in. In oktober 2011 was de waarde in anderhalf jaar tijd gestegen van €0,001 naar meer dan twee euro. Nog geen jaar later was dit meer dan tien euro. In het voorjaar van 2013 was de munt bijna €140 waard en op 14 juli 2014 was dit €624,48.  Twee jaar later, in september 2016 was de waarde omennabij hetzelfde maar in de tussentijd was deze stevig gezakt tot €244,54 op 5 oktober 2015.

De enorme waardestijging vanaf 2017

In 2017 brak de bitcoin echt door bij het grote publiek. Dit was ook te zien in de waarde van een enkele munt, die bijna verdriedubbelde in de maanden november en december van dat jaar. Op 17 december 2017 was de bitcoin koers €16.618,52. Vanaf dien kende de coin ‘ups’ en ‘dons’ maar de laatste tijd is deze weer aan het stijgen. Op 27 november 2020 is een bitcoin €14.060 waard.

Bron: https://www.cryptocurrencylivekoers.nl/

 


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo

Reageer op dit artikel© 2015 marske42, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.