De etiquette van het neerleggen van bestek

De etiquette van het neerleggen van bestek

Etiquette is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij en cultuur. Het gaat hierbij om normen en waarden die bepalen hoe we ons dienen te gedragen in bepaalde situaties. Eén van deze situaties is het tafelen. Hierbij spelen de manier van serveren, het gebruik van servies en bestek en de manier waarop deze worden neergelegd een belangrijke rol. Maar hoe leg je bestek neer?Het correct dekken van de tafel

Het neerleggen van bestek begint bij het correct dekken van de tafel. Het bestek dient in een bepaalde volgorde te worden neergelegd. Aan de linkerkant van het bord worden het mes en de vork geplaatst. Het mes met het snijvlak naar het bord toe en de vork met de tanden naar boven.

Aan de rechterkant van het bord worden de lepel, het dessertbestek en eventueel een extra bestek geplaatst. De lepel met de holle kant naar boven en het dessertbestek boven het bord, met het lemmet van de lepel naar links en de tanden van de vork naar rechts. Het extra bestek wordt geplaatst wanneer er meerdere gerechten worden geserveerd.

Het neerleggen van bestek tijdens het eten

Tijdens het eten dient het bestek op een bepaalde manier te worden neergelegd om aan te geven dat men nog niet klaar is met het gerecht. Het mes en de vork worden samen op het bord gelegd met de vork naar boven en het mes erbovenop met het snijvlak naar binnen. Wanneer men klaar is met het gerecht, dient het bestek aan de rechterkant van het bord te worden gelegd met het mes en de lepel met het lemmet naar het bord toe en de vork met de tanden naar boven.

In sommige situaties kan het nodig zijn om het bestek anders neer te leggen. Bijvoorbeeld wanneer er meerdere gangen worden geserveerd en er nieuw bestek nodig is. In dat geval dient het oude bestek aan de buitenkant te worden geplaatst en het nieuwe bestek aan de binnenkant.

Al met al speelt etiquette een belangrijke rol tijdens het tafelen. Het correct neerleggen van bestek is hierbij een belangrijk onderdeel. Het kan soms lastig zijn om alle regels te onthouden, maar door regelmatig te oefenen en te letten op de details, kan iedereen zich ontwikkelen tot een goede gastheer of -vrouw. En vergeet niet, na het tafelen kun je gezellig met elkaar een wandeling maken op de meubelboulevard om te genieten van al het moois dat er te vinden is.


© 2015 Rubin, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.