De opmars van electronica, komt er een tegenbeweging?

De opmars van electronica, komt er een tegenbeweging?

De wereld wordt steeds geëlectroniseerd. Dit wordt vooral gezien als iets wat positief is. Maar soms is het maar de vraag of dit wel echt een positieve verandering is. Er zijn namelijk veel dingen die er makkelijker door worden, maar er is ook genoeg wat er voor zorgt dat je dingen verliest.Privacy 

Waar de energiewetgeving wellicht nog even achterblijft, is per 25 mei 2018 een nieuwe Europese privacywetgeving van kracht die beter moet aansluiten bij de digitale samenleving van nu. De zogeheten Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt de nationale privacywetten van lidstaten van de Europese Unie. Een van de aanpassingen die de wet beter geschikt maakt voor een digitale samenleving is een artikel over toestemming. “Hierin staat wat de voorwaarden zijn voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken”, licht Wolfsen toe. Het biedt mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om het verwerken van hun persoonsgegevens. Zo moeten organisaties onder de AVG kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben gekregen voor het verwerken van gegevens en moet die toestemming tegelijkertijd weer makkelijk in te trekken zijn. Ook heeft men recht op inzage in de gegevens die bijvoorbeeld een gemeente verwerkt.

Hoewel de ontwikkeling van een digitale samenleving veel kansen biedt voor bedrijven en overheden, houdt het dus ook in dat men zich bewust moet zijn van dit soort nieuwe wetgeving. En niet alleen dat, men moet er ook naar handelen. Zo benadrukt Wolfsen dat de AP vanaf 25 mei verplicht is iedere klacht over een mogelijke overtreding van de AVG in behandeling te nemen en daar vervolgens sancties aan kan verbinden. Die kunnen in extreme gevallen oplopen tot boetes van 20 miljoen euro. Hij adviseert bedrijven en overheidsinstanties dan ook met spoed te zorgen dat medewerkers de nieuwe privacyregels kennen, vast te leggen welke persoonsgegevens men verwerkt, en te zorgen voor een gedegen datahuishouding. Indien nodig dienen ze een functionaris aan te stellen die controleert of ze de regels naleven.

Razendsnelle ontwikkeling

Het doel van de AVG is om de wetgeving aan te passen aan de moderne maatschappij. De kans bestaat echter dat wanneer deze wet van kracht gaat, hij sommige nieuwe ontwikkelingen al niet meer dekt. In een recente adviesbrief bracht de Cyber Security Raad (CSR) de ‘razendsnelle’ ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld het Internet of Things (IoT) onder de aandacht. Dit netwerk van ‘intelligente’ apparaten, sensoren en andere objecten verzamelt gegevens over de omgeving, wisselt deze uit en kan op basis daarvan (semi)autonome beslissingen en/of acties nemen. Volgens de CSR zal het IoT een steeds prominentere rol gaan spelen in het dagelijks leven, waarin de fysieke en digitale wereld steeds verder met elkaar vervlochten raken. “De toepassingen van het IoT zijn breed en variëren van eHealth, smart homessmart industriessmart cities tot digitale infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan pacemakers, slimme stofzuigers, zelfrijdende voertuigen, zonnepanelen en sluizen”, stelt de brief. De technologische en economische kansen die het IoT met zich meebrengt, gaan echter samen met een bedreiging voor privacy en veiligheid, omdat IoT-toepassingen nu nog slecht beveiligd zijn.


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo

Reageer op dit artikel© 2015 Jzuidema, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.