Wat is genomics automation?

Wat is genomics automation?

In de life science tak is de voertaal doorgaans Engels. Voor sommige mensen zijn de begrippen te ingewikkeld om te begrijpen wat de dienstverlenende bedrijven in deze sector nou precies doen. Daarom hebben wij het hier in duidelijke taal verwoord.Genomics automation is het automatiseren van processen om genomica beter te kunnen onderzoeken. Genomics of genomica is het bestuderen van genomen. Een genoom is een bepaalde set of subset van genen die in een organisme voorkomen. Hierbij is het van belang dat het concept genen breed wordt opgevat. Tevens de niet-coderende gedeelten van het DNA worden geregeld tot het genoom gerekend.

Genomics automation kan helpen bij onderzoek naar de genen van mensen, dieren, planten en micro-organismen. Men kan ziekten onderzoeken, bijvoorbeeld naar wat de oorzaak is of het verloop. De werking en de bijwerkingen van medicatie kan onderzocht worden, maar ook de plantenveredeling en de ontwikkeling van eencelligen die stoffen kunnen produceren zoals medicijnen, vitaminen en bouwstenen voor materialen. Zo is genomics automation een aanwinst voor de wetenschap.

Geautomatiseerde processen

Met genomics automation kan men veel verschillende processen automatiseren in het onderzoek naar genetica. In een studie naar genen zal er veel gepipetteerd moeten worden. Voor een wetenschapper kan dit veel tijd in beslag nemen. Dergelijke handelingen kunnen vandaag de dag makkelijk over worden genomen door robots. Dat spaart tijd en daardoor kostbaar onderzoeksgeld. Daarnaast zijn pipetteerrobots zeer nauwkeurig in het afmeten van monsters. Met genomics automation ontlast men dus niet alleen de onderzoeker, de resultaten worden tevens betrouwbaarder. Sommige van deze machines kunnen overigens nog nacontroles op reageerbuizen en monsters doen om de inhoud controleren en constant te houden. Zo kan genomics automation helpen met het verbeteren van het werk in het laboratorium.

Doen van metingen

Genomics automation is niet alleen geschikt om een studie naar genen te vergemakkelijken door veel handelingen van de wetenschappers over te nemen. Ook het meten kan erdoor vergemakkelijken. Er zijn tal van apparaten op de markt beschikbaar voor genomics automation die middels vernieuwde technieken resultaten kunnen meten. Zo zijn er magnetische nanodeeltjes die met magnetische lezers uitgelezen kunnen worden. En zo zijn er fluorescentie meters van allerlei aard. Genomics automation kan zodoende voor verschillende taken toegepast worden.


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo

Reageer op dit artikel© 2015 Onno, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.