De ecologische voetafdruk van een taxi in gent

De ecologische voetafdruk van een taxi in gent

Elke bedrijf voor taxi in gent bedrijf heeft een verantwoordelijkheid om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Er zijn veel manieren om dat te doen, maar een van de belangrijkste is te investeren in elektrische taxi's en oplaadstations. Elektrische taxi's zijn veel milieuvriendelijker dan traditionele taxi's met benzinemotor, en ze besparen taxibedrijven ook geld op de lange termijn.De uitlaatgassen van taxi ‘s zijn een van de belangrijkste milieueffecten van het taxivervoer. Wanneer taxichauffeurs hun motor stationair laten draaien, stoten ze schadelijke gassen uit, waaronder koolstofdioxide (CO2). Dit gas draagt in belangrijke mate bij tot de klimaatverandering en vormt ook een gevaar voor de gezondheid van mensen en andere dieren. Naast CO2 bevatten uitlaatgassen ook andere verontreinigende stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx) en zwevende deeltjes (PM). Deze verontreinigende stoffen kunnen ademhalingsproblemen veroorzaken, maar ook het milieu schaden. Uitlaatgassen kunnen bijdragen tot smogvorming die het zicht kunnen beperken. Om de milieueffecten van de uitlaatgassen van taxi's te beperken, moeten taxichauffeurs aangemoedigd worden om hun motoren uit te zetten wanneer ze niet in gebruik zijn.

Behalve door de uitlaatgassen van de taxi te verminderen, kunnen taxibedrijven ook hun koolstofvoetafdruk verkleinen door in elektrische voertuigen te investeren. Elektrische wagens worden aangedreven door batterijen, wat betekent dat ze geen verontreinigende stoffen uitstoten. Ze zijn ook veel efficiënter dan taxi's met benzinemotor, zodat taxibedrijven geld kunnen besparen op brandstofkosten. Bovendien zijn elektrische taxi's stiller dan taxi's met benzinemotor, zodat ze niet bijdragen tot geluidshinder in de stad. Ook naar onderhoudskosten is het voordeliger met een e-taxi te rijden. Dus de initiële investering voor een elektisch voertuig ligt een stuk hoger, maar dit wordt op lange termijn tenietgedaan door het lagere verbruik, de lagere onderhoudskosten en de subsidies en fiscale voordelen die men krijgt. Taxibedrijven zouden toekomstgericht moeten denken en hun wagenpark geleidelijk aan uitbouwen naar elektrische taxi's.

Bij Taxi Gent Service zijn ze toegewijd om hun klanten de best mogelijke service te bieden en tegelijkertijd milieubewust te zijn. Daarom vervoeren zij u graag naar uw bestemming op de meest milieuvriendelijke manier mogelijk. Zij maken gebruik van e-taxi’s en hybride voertuigen die zuinig zijn met brandstof en minder uitstoot produceren dan traditionele auto's die op benzine rijden.


© 2015 Barda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.