APK

APK

APK staat voor Algemene Periodieke Keuring. Dit is een jaarlijkse keuring die in Europa wettelijk verplicht is voor bepaalde voertuigen. Het voertuig wordt gekeurd op een aantal punten, waarbij voornamelijk wordt gekeken naar de verkeersveiligheid en de bescherming van het milieu.APK laten uitvoeren

Een APK-keuring kun je in Nederland, België of Spanje laten uitvoeren bij een APK-bedrijf dat is erkend door de RDW. Voor een keuring in België of Spanje kunnen de adressen van APK-bedrijven worden opgevraagd bij de RDW. Een APK-keurmeester voert de keuring uit.

APK-keuringsrapport

De APK-keurmeester geeft na het doen van de keuring een APK-keuringsrapport af. Is het voertuig goedgekeurd? Dan wordt de vervaldatum van de huidige APK-keuring op het rapport vermeld. Dit laat zien tot wanneer deze keuring geldig is en wanneer het voertuig weer opnieuw moet zijn gekeurd.

Is het voertuig afgekeurd? In dat geval staan de punten van afkeur op het rapport vermeld. Totdat deze punten zijn hersteld en het voertuig is goedgekeurd door een APK-bedrijf mag het voertuig niet de openbare weg op.

Zowel bij een goedgekeurde als afgekeurde APK kunnen er reparatie- en adviespunten op het keuringsrapport worden vermeld. Deze punten leiden nog niet tot een afkeur, maar moeten wel spoedig worden hersteld.

Eerste keuring

Niet elk voertuig hoeft direct na toelating jaarlijks gekeurd te worden. Zo hoeven de meeste nieuw toegelaten personen- en bedrijfsauto’s pas na enkele jaren te worden gekeurd. In het RDW keuringsschema staat voor verschillende voertuigen genoteerd wanneer de eerste keuring moet worden uitgevoerd.

Voor de APK-vervaldatum laten keuren

Een voertuig kan ook vóór de vervaldatum van de APK worden gekeurd. Wordt het voertuig binnen twee maanden voor de vervaldatum gekeurd? Dan wordt de vervaldatum van de nieuwe APK-keuring de huidige vervaldatum plus één of twee jaar. Indien de APK langer dan twee maanden voor de vervaldatum wordt uitgevoerd, is de nieuwe vervaldatum de datum van de keuring plus één of twee jaar.

Rijden zonder geldige APK

Het is niet toegestaan om in een voertuig zonder geldige APK te rijden. De RDW houdt regelmatig steekproeven om hierop te controleren. Zowel de RDW als de politie kunnen een boete uitschrijven voor het rijden zonder geldige APK. Indien een voertuig zonder geldige APK betrokken is bij een ongeval, kan de verzekeraar ervoor kiezen om niet uit te keren.

Een voertuig dat is afgekeurd en waarbij de APK-vervaldatum nog niet is verlopen mag ook niet de openbare weg op. De reden hiervoor is dat tijdens de keuring is gebleken dat het voertuig niet voldoet aan de technische eisen waaraan moet worden voldaan om de weg op te kunnen.


Facebook logo Twitter logo Google Plus logo
© 2015 KennisDelen, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de auteur. Zonder toestemming van de auteur is vermenigvuldiging verboden.